Gå videre til innhold
Øystein Trevland regner med at regjeringen står fast på sin drosjepolitikk, som understreker samfunnsoppdraget og løyveplikten.
Øystein Trevland regner med at regjeringen står fast på sin drosjepolitikk, som understreker samfunnsoppdraget og løyveplikten.

Nyhet -

- Ingen endring

- Vi skal fortsette den gode dialogen med departementet og de borgerlige partiene. Vi regner med at regjeringen står fast på det den har sagt om løyver og samfunnsoppdrag.

Det sier Øystein Trevland, leder i Norges Taxiforbund etter stortingsvalget. I bladet TAXI før valget, uttalte han seg positivt om regjeringen av Høyre og Frp, men fryktet for at næringen ville forbli en politisk kasteball i debatten framover med borgerlig seier. Mange i disse partiene og Venstre går ærend for piratvirksomheter, og ønsker å avvikle samfunnsoppdraget.

Samfunnsoppdraget

– Vi antar at regjeringen fortsatt vil bygge på den politikken de har hatt i den utgående perioden, der den sa at drosjene er en del av kollektivtransporten og ”har et viktig samfunnsoppdrag”. Vi regner med at de fortsatt gjør det klart at løyvekravet skal bestå, og at Ubers uverdige piratvirksomhet snart tar slutt.

Etter valget kommer mange nye representanter inn på Stortinget, og komiteene settes sammen på nytt. - Vi vil ta kontakt med de nye medlemmene i transport- og kommunikasjonskomiteen når de er kommet på plass, sier Trevland.

Nilsen på tinget

Senterpartiet kom best ut i bladet Taxis vurdering av drosjepolitikken, og partiet ble valgets vinner. – Det blir også spennende med Kristelig Folkeparti på vippen, sier Trevland.

Statssekretær Tom-Christer Nilsen (H) har hatt ansvaret for drosjesakene i Samferdselsdepartementet, og har sagt ja til å komme til forbundets landsmøte i Sandefjord den 6. oktober. Nilsen er imidlertid valgt inn som ny stortingsrepresentant fra Hordaland, så det er uvisst om han fortsetter som statssekretær.

Forbundet vil i det politiske arbeidet ha fokus på ESA-saken, der departementet skal avgi uttalelse innen 26. oktober, og på en intensivert kamp mot alle former for piratvirksomhet, sier Øystein Trevland.

Høring

Per i dag ligger regjeringens forslag om lovendringene om aldersgrense for løyve og samkjøring til behandling i det nye Stortinget. Forslaget om forskriftsendringer – herunder forhåndspris og fjerning av kravet til hovederverv, er på høring, og forbundet skal uttale seg om dette innen 7. november.

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.