Gå videre til innhold
Kompensasjonsordningen åpnet for søknader

Nyhet -

Kompensasjonsordningen åpnet for søknader

Stortinget har vedtatt en ordning med kompensasjon til bedrifter med mer enn 30 prosent om er ganske lik den som gjaldt våren 2020. Fortsatt er det et krav om at omsetningen må ha falt med minst 30 prosent. Endringer er blant annet at tilskuddet blir beregnet for tomånedersperioder og at kompensasjonsgraden er høyere. Regelverket er mer detaljert enn våren 2020, blant annet er det krav om at revisor eller regnskapsfører skal bekrefte innholdet i søknader om kompensasjon.

Kompensasjonsordningen åpnet for søknader mandag 18. januar. Alle som kvalifiserer til støtte, og som har gjort nødvendige forberedelser på forhånd, vil få pengene utbetalt i løpet av 2-3 virkedager etter at de har ssetningsfall som følge av koronapandemien. Det er åpnet for søknader fra 18.januar.

Ordningenøkt.

Merk at søknadene behandles digitalt, men noen av søknadene vil bli plukket ut av køen for stikkprøvekontroller. Blir søknaden din plukket ut vil du få melding om dette i Altinn.

Fyller du ut feil opplysninger i søknaden for en tilskuddsperiode, er det foreløpig ikke mulig å rette dette gjennom å sende ny søknad for samme periode. Det er derfor viktig at søknaden er fylt ut korrekt og signert av rett person.

Søknader skal sendes Brønnøysundregistrene.

Søknader for september/oktober og november/desember må sendes mellom 18. januar og 14. mars 2021. For januar/februar er søknadsperioden 15. mars til 15. mai 2021.

De faste, uunngåelige kostnadene må kunne dokumenteres med kontrakt, avtale e.l. inngått før 1. september 2020.

Revisor eller regnskapsfører må bekrefte opplysninger før søknad sendes. Bedrifter vil få dekket inntil 80 prosent av kostnadene til regnskapsfører eller revisor, med inntil 10 000 kroner per søknadsperiode.

Foretaket må kunne dokumentere sin fullstendige eierstruktur, herunder både direkte og indirekte reelle eiere.

Du kan starte søknadsprosessen her. 

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.