Gå videre til innhold
Det går ikke an etter dette å påstå med noen som helst troverdighet og saklighet at frislipp skal gi ”velfungerende” konkurranse og drosjemarkeder.
Det går ikke an etter dette å påstå med noen som helst troverdighet og saklighet at frislipp skal gi ”velfungerende” konkurranse og drosjemarkeder.

Nyhet -

​Lakmustesten

Elin Ørjasæter sa at regjeringens drosjepolitikk vil være lakmustesten på om løsarbeidersamfunnet skal innføres i Norge.

Vi kan i tillegg si at lovforslaget som skal legges fram for Stortinget i vår, også vil være lakmustesten på om vi kan regne med en kunnskapsbasert og redelig politikk for vår bransje.

Høringsrunden dokumenterer den kunnskapen som finnes om taximarkeder, fra næringen, fra offentlige instanser og ulike organisasjoner.

Det går ikke an etter dette å påstå med noen som helst troverdighet og saklighet at frislipp skal gi ”velfungerende” konkurranse og drosjemarkeder.

Selv de få som støtter deregulering – som Forbrukerrådet og NAF, har vært nødt til å ta med kunnskapen som i realiteten river ned deres egne konklusjoner.

Vi fikk et nytt slag i ansiktet da den nye flertallsregjeringen avviste å si noe om taxi i sin plattform. I stedet ble formuleringen fra Jeløya om ”økt bruk av delingsøkonomi i persontransporten” gjentatt.

Statssekretærens svar på spørsmålet om dette, er ikke tillitvekkende, spesielt når han selv tidligere har sagt at ”delingsøkonomi er irrelevant” for departementet. Men det er altså regjeringens standpunkt.

Politisk er altså dette fortsatt grunnlaget for reformen, og vi står i fare for at det er faktisk er Ubers interesser som fortsatt ivaretas av de borgerlige partiene.

Werp lovte å lese vår høringsuttalelse ekstra nøye. Han og statsråden bør også lese de andre nøye, og bygge videre behandling på kunnskap. Vi lever fortsatt i håpet.

Roar Refseth

(Leder i bladet TAXI nr 1, 2019) 

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.