Gå videre til innhold
Hvorfor er det så vanskelig for regjeringspartiene å forstå at markedssvikt gjør at fri konkurranse ikke fungerer i drosjemarkedene, spør direktør Roar Refseth i NT.
Hvorfor er det så vanskelig for regjeringspartiene å forstå at markedssvikt gjør at fri konkurranse ikke fungerer i drosjemarkedene, spør direktør Roar Refseth i NT.

Nyhet -

Lovforslag mangler faglig basis

Politikerne får det drosjetilbudet de vil ha. Et liberalisert marked vil få store konsekvenser. Noen kan være bra, men når vedtak ikke bygger på solid kunnskap, kan det også gå galt. Slik det gjorde med priskonkurransen i Oslo.

Dersom et revidert lovverk fortsatt respekterer at taxi er en næring og at konkurranse skal skje på like vilkår, kan det være muligheter for de seriøse sentralene – som får økt styringsrett og bedre rammer for å tilby kvalitet i alle ledd.

Det urovekkende med samferdselsministerens forslag er at dette ikke synes klart.

Det er en påfallende selektiv behandling av bakgrunnsstoff. Verken Delingsøkonomiutvalget eller Konkurransetilsynet har kompetanse på drosjemarkeder og transportpolitikk. Det finnes ingen argumenter fra miljøer som har kompetanse eller har forsket på området. Det er påfallende.

Kulturminister og Venstre-leder Trine Skei Grande, skrev følgende i et innlegg i Dagens Næringsliv den 4. september: ”Jeg er helt enig i at i de aller fleste tilfeller er markedet det beste til å regulere handel. Samtidig finnes det gode eksempler der markedssvikt krever at det legges til rette for konkurranse på andre vilkår”.

Hun snakket om bokmarkedet, men det samme gjelder for drosjemarkedet. Markedssvikt gjør at fri konkurranse ikke fungerer slik teorien tilsier – nemlig at den gir bedre og billigere produkter for kundene. Erfaring og kunnskap viser at det er motsatt.

Hvorfor er det så vanskelig for regjeringspartiene å forstå det? Finnes det ingen fagekspertise i departementet som kunne si det, eller er de helt overkjørt av politisk ledelse?

En ny lov skal – som den gamle – være tuftet på hensynet til kundene. Det burde tilsi en samlet, kunnskapsbasert og tverrpolitisk holdning. I stedet velger regjeringen å bygge på ideologi. Det tjener verken kunder eller næring.

(Leder i TAXI nr 6, 2018)

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.