Gå videre til innhold
Drosjene i hele landet kjører tusenvis av pasientturer hver dag, men kan ikke pålegges å kjøre smittede pasienter, mener Norges Taxiforbund. (Arkivbilde fra Ahus)
Drosjene i hele landet kjører tusenvis av pasientturer hver dag, men kan ikke pålegges å kjøre smittede pasienter, mener Norges Taxiforbund. (Arkivbilde fra Ahus)

Nyhet -

Nei til taxiturer med smittede personer

Oppdatert 2: Norges Taxiforbund anbefaler at ingen drosjer kjører pasienter som er smittet med koronaviruset. Helsedirektoratet er enig, og vil komme med klare retningslinjer.

En akutt sak kom opp i dag, men var mindre klar enn først meddelt. Pasientreiser i Trøndelag bestilte i går kveld en tur i dag til en kvinne. Hun var bosatt i samme bygning som tre personer i koronakarantene, men var selv ikke ikke i karantene. Pasientreisen ble påstartet, og etter kort tid kansellert. Det ble ikke utført nye turer i denne bilen etter at turen med kvinnen ble stanset.

Det har altså ikke vært gjennomført noen tur med påvist smittet person.

Pasientreiser har understreket i en melding for noen dager siden at pasienter med påvist eller mistenkt smitte, ikke skal ta kollektivtransport eller taxi. Det samme har enkelte kommuner vedtatt i sine retningslinjer.

Det er umulig for en løyvehaver/sjåfør å vite om kunden er smittet med mindre dette blir opplyst, så her må vi bare stole på at passasjerene opplyser om det. 

Dersom det er mistanke om at smittet person har benytte drosje, kan konsekvensene bli store for sjåføren, som selv kan bli smittebærer og/eller bli satt i karantene. Bilen kan også bli nektet videre drift inntil den er desinfisert. 

I dag er drosjene pålagt å kjøre syke personer gjennom yrkestransportforskriften, men vi anser at nødverge og hensyn til sjåførens egen sikkerhet, overstyrer bestemmelsen. Den er for øvrig vedtatt opphevet av Regjeringen i den nye forskriften, som vil tre i kraft fra 1. juli i år.

Følgende er kopiert fra Folkehelseinstituttets informasjon om koronaviruset (fhi.no):

Slik smitter sykdommen

”Sykdommen smitter ved nysing eller hosting slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnene i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten. Viruset smitter også ved direkte kontakt hvis den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre. Viruset kan i tillegg smitte ved indirekte kontakt via gjenstander og overflater, og smitte videre til friske personer som tar på gjenstanden/overflaten, og som så tar seg i øyet eller i nesen eller munnen. Det kan ikke utelukkes at viruset smitter gjennom avføring”.

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.