Gå videre til innhold
Styreleder, Øystein Trevland, leverte i dag inn en anmeldelse mot Riedel/InterCab AS.
Styreleder, Øystein Trevland, leverte i dag inn en anmeldelse mot Riedel/InterCab AS.

Nyhet -

Norges Taxiforbund gikk til anmeldelse

Norges Taxiforbund leverte i dag, 22.9, inn en anmeldelse til Oslo politidistrikt mot Riedel/InterCab AS. Bakgrunnen er at dette selskapet driver persontransport uten drosjeløyve eller godkjenning av sentral. I tillegg kjører de uten taklampe og uten taksameter. 

Forbundet ble gjort oppmerksom på forholdet tirsdag 8.september 2020. Bakgrunnen var en forespørsel fra vår fylkesavdeling i Vest-Agder om hvordan man skulle følge opp aktiviteten til Riedel. Bilene bestilles gjennom en applikasjon direkte fra sjåfør til kunde. Etter det forbundet erfarer betaler ikke kundene for transporten, men sjåføren får fastlønn for kjøringen fra InterCab AS.

Endringene i yrkestransportloven trer i kraft 1. november 2020, men kravet om løyve og taksameterplikt består selv etter at de nye drosjereglene trer i kraft. Med andre ord er dette klare brudd på nåværende yrkestransportregelverk.

"4 måneders vakum"
InterCab AS hevder selv at de hadde laget et konsept som var klart til 1. juli 2020 da regelendringene egentlig skulle tre i kraft, men at det oppsto et "4 måneders vakum" da Stortinget utsatte regelendringene til 1.november 2020. De oppgir også at de derfor har satt i gang en testperiode frem til regelendringene trer i kraft. Det er forståelig at Riedel er negativ til utsettelsen av regelendringene, men det gir dem ingen rett til å drive med persontransport i strid med eksisterende regelverk. 

Like vilkår

De nye reglene trer i kraft 1.november og dette må være likt for alle sammen. Det vil være konkurransevridende å la noen få "teste markedet" på ulovlig vis og etablere seg i markedet før konkurrentene får mulighet til å gjøre det samme. Starttidspunktet må være likt for alle aktører. Samtidig er det aktører som er i markedet med tillatelser etter eksisterende regelverk, og deres virksomhet må kunne få fortsette uforstyrret inntil nye regler er trådt i kraft. 

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.