Gå videre til innhold
Hanne Skåle Thowsen (40) begynte som direktør i Norges Taxiforbund fra 1. desember.
Hanne Skåle Thowsen (40) begynte som direktør i Norges Taxiforbund fra 1. desember.

Nyhet -

​Ny direktør på plass i Norges Taxiforbund

Hanne Skåle Thowsen er på plass som ny direktør i Norges Taxiforbund, der hun tiltrådte 1. desember. Hun kom fra stillingen som avdelingsdirektør i Bymiljøetaten i Oslo kommune, der hun blant annet hadde ansvar for drosjesakene.

- Jobben i Bymiljøetaten har gitt meg et sterkt engasjement for næringen. Jeg er «bitt av taxibasillen», uttalte hun til bladet TAXI før tiltredelsen. Hun påpekte felles synspunkter mellom næringen og fylkeskommunene i høringsrunden.

I sin første leder i bladet TAXI nr 7, 2019, viser hun til erfaringene fra Finland, der utfordringene som ble påpekt i forkant av frislipp, dessverre har inntruffet. - Det samme tror jeg vi må belage oss på.

”Vi har advart mot dårligere arbeidsvilkår for sjåfører og løyvehavere, usikkerhet for forbrukerne, og en skjev fordeling i tilbud og etterspørsel i sentrale og rurale strøk. Da er det gledelig å se at opposisjonen spiller på lag med næringen, og er mottakelige for innspill til forbedringer.

Jeg synes det er positivt at vi nå får rammene til å tenke nytt, men samtidig er jeg bekymret for at virkningene av dereguleringen ikke blir slik regjeringen forutsetter”, skriver hun.

Hanne Skåle Thowsen (40) er fra Namsos, og bor med ektefelle, to døtre og en hund på Stabekk i Bærum. Hun er jurist med advokatbevilling, og har fire års bakgrunn fra privat sektor, og ti år i det offentlige.

- Skal vi lykkes med det politiske påvirkningsarbeidet, er det viktig at næringen er sterk og står samlet. Av den grunn er det nødvendig å få opp medlemstallet i forbundet, sier hun til TAXI.

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.