Gå videre til innhold
Regjeringens politikk vil styrke de seriøse i drosjenæringen. (Arkivbilde)
Regjeringens politikk vil styrke de seriøse i drosjenæringen. (Arkivbilde)

Nyhet -

Positivt første skritt fra Regjeringen

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (A) sendte i dag på høring de første forslagene til endringer i drosjelovgivningen. Norges Taxiforbund ser positivt på forslagene, og på at det oppnevnes et utvalg som har drosjenæringen som fokus.

- Vi skulle ønsket at krav til tilknytning til en taxisentral var med alt i første runde, slik at vi ble kvitt enkeltstående frikjørere, men er fornøyd med at vi nå har en regjering som tar næringen og kundene på alvor, sier Øystein Trevland, leder i Norges Taxiforbund.

- Vi har fått gjennomslag for kravet om faglig kompetanse for løyvehavere, og er svært fornøyd med at det skal gjelde alle som har fått løyve etter frislippet fra november 2020. Det er også positivt at løyvehaverne må dokumentere at bil er registrert som taxi og har installert taksameter før løyvedokument utstedes. Det vil få bort flere av de useriøse som nå er på markedet i de større byområdene.

At alle drosjer skal ha taklampe og at taksameterkravet beholdes er også viktige tiltak for å sikre et trygt tilbud for kundene, sier Trevland. Høringsuttalelser må være levert innen 22. juni.

Forbundsleder Øystein Trevland er ett av 12 medlemmer i et utvalg som er nedsatt for å utrede videre tiltak, og bidra til et samlende regelverk som kan stå seg. Utvalget skal ledes av Hans Petter Graver, professor ved det Juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Det skal blant annet vurdere behovsprøving, driveplikt og sentraltilknytningsplikt, og hvilke krav som skal stilles til aktørene i næringen, inkludert løyvehavere og sjåfører. Utvalget skal også vurdere om det er behov for å sette flere krav til taksametersystemet og bestillingssystemet for drosjer. Utvalget skal gjøre en helhetlig vurdering av drosjereguleringen, og må i den forbindelse også svare ut spørsmål knyttet til fastsettelse av pris og skattemessige forhold, heter det i departementets pressemelding. Arbeidet skal ta ett år.

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.