Gå videre til innhold
Prioritert gruppe for vaksinasjon

Nyhet -

Prioritert gruppe for vaksinasjon

Hanne Skåle Thowsen, direktør i Norges Taxiforbund, sendte torsdag 29.9 en henvendelse til FHI angående prioritert gruppe for å motta høstens influensavaksine og Covid-19 vaksine når den kommer. Forbundet mener det foreligger gode grunner for at drosjesjåfører bør føres opp på prioritert liste over de som bør få tilbud om disse vaksinene.

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har ansvar for å fastsette prioriteringsrekkefølgen for vaksinering. Per i dag er helsepersonell, alle som har fylt 65 år, folk med hjerte- og lungelidelser, diabetes, lever- eller nyresvikt eller nevrologisk sykdom som er prioritert. I tillegg er det folk med svekket immunforsvar bør ta vaksinen. Men hvis alle med ekstra risiko vil ta vaksinen, så er det ikke nok til alle. Og det er dessverre ikke mer vaksiner å få tak i.
– Det var ikke mer å få. Vi hadde kjøpt mer hadde vi fått tak i enda mer. Men vi oppfordrer alle som er i risiko-gruppene til å ta den, sier statsministeren til NRK.

Torsdag 29.9 sendte altså Hanne Skåle Thowsen, direktør i Norges Taxiforbund en skriftlig henvendelse til FHI.
- Våre medlemmer er i hyppig kontakt med publikum og har et særskilt ansvar for å tilby transport til alle, men særlig til de som ikke kan ta annen ordinær transport, for eksempel funksjonshemmede, eldre, syke, og personer med avdekket og uavdekket Covid-19 smitte. I Sverige var drosjesjåfører høyt oppe på listen over Covid-19 smittede rangert etter yrkesgrupper, skriver Skåle Thowsen.

Videre påpeker hun at det ikke vært gjennomført tilsvarende rangeringer i Norge, men det er en kjensgjerning at drosjesjåfører i sin yrkesrolle har økt risiko for smitte. Drosjesjåfører er i stor grad utsatt for smitte i sitt virke og risikoen for smitte videre til passasjerer (som kan være i ulike risikogrupper) er da høy.

Det er ønskelig at også drosjesjåfører føres opp på prioritert liste over de som bør får tidlig tilbud om vanlig influensavaksine, samt Covid-19 vaksine når den kommer. Denne gruppen er i nærkontakt med passasjerer og tilbringer mye tid med ulike mennesker i et lite rom (bilen), hvor 1-metersregelen er utfordrende. Drosjesjåførene transporterer hyppig passasjerer som er i ulike risikogrupper pga alder, underliggende sykdommer, mv.
-Norges Taxiforbund anmoder derfor om at denne yrkesgruppen blir prioritert når vaksinene skal fordeles. Etter vår oppfatning vil dette være samfunnsnyttig og gi god effekt av vaksinene fordi man kan begrense smittespredning, avslutter Thowsen.

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.