Gå videre til innhold
​Regjeringen foreslår ny lønnsstøtteordning: – Skal få permitterte raskere tilbake

Nyhet -

​Regjeringen foreslår ny lønnsstøtteordning: – Skal få permitterte raskere tilbake

Arbeidsgivere med omsetningsfall på 70 prosent eller mer vil få inntil 25.000 kroner per ansatte som tas tilbake fra permittering. Men flere er bekymret for at en sluttdato 30. juni kommer for tidlig.

Fredag 5. mars la finansminister Jan Tore Sanner frem regjeringens forslag til ny lønnsordning. Ordningen har likhetstrekk med den forrige, men med høyere støttebeløp per ansatt og større fleksibilitet.

– Det viktigste vi kan gjøre for å redusere de langsiktige konsekvensene av pandemien, er å sørge for at folk kommer raskt tilbake i jobb, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Ordningen gjelder i perioden 15. mars til 30. juni i år. Det er forutsatt at arbeidsgiveren har et omsetningsfall på minst 15 prosent. Den ansatte må ha vært permittert både 5. mars og mot slutten av fjoråret for å kvalifisere til støtte.

Hovedorganisasjonen Virke skriver i et nyhetsbrev i dag at for noen av de hardest rammede kan egenandelen fortsatt være for høy. Flere er bekymret for at en sluttdato 30. juni kommer for tidlig. I mange bransjer er usikkerheten rundt aktivitetsnivået til sommeren fortsatt stor.

En ordning for de som har vært rammet lenge

Sanner sier også at dette er en ordning som skal hjelpe de som har vært rammet lenge, og vil ikke hjelpe alle.

Maksbeløpet per måned er 25.000 kroner til 250 ansatte. I den tidligere lønnsstøtteordningen kunne bedrifter med et omsetningsfall på over ti prosent få støtte. I denne omgang gir ikke fall under 15 prosent rett til støtte.

Dette er hovedpunktene i det nye forslaget:

  • Arbeidsgivere med omsetningsfall på 70 prosent eller mer vil få inntil 25 000 kroner i måneden per egen ansatt som tas tilbake fra permisjon. Hvis omsetningsfallet er mindre enn 70 prosent, avtar støttebeløpet gradvis til 10 000 kroner for et omsetningsfall på 15 prosent. Omsetningsfall under 15 prosent gir ikke rett til støtte.
  • Ansatte som tas tilbake, må ha vært helt eller delvis permittert både per 5. mars 2021 og enten per 15. november, 1., 15. eller 31. desember 2020. Ifølge regjeringen skal dette bidra til å treffe deg som har vært rammet lenge.
  • Støttebeløpet beregnes ut fra stillingsbrøk, permitteringsgrad og antall kalenderdager den ansatte er tilbake i jobb.
  • For frivillige, ideelle er støttebeløpet 15.000 kroner per måned. For lærlinger som tas tilbake i jobb gis inntil 15.000 kroner per måned.
  • Maksbeløp per virksomhet og konsern er satt til 9,4 millioner kroner for perioden 15. mars til 30. april og 12,5 millioner kroner for perioden 1. mai til 30. juni. Det tilsvarer full støtte til 250 personer per måned, som er EUs øvre grense for antallet ansatte i små og mellomstore bedrifter.
  • For å ta høyde for nye lokale nedstengninger kan ansatte på lønnsstøtte re-permitteres uten at opptjent eller fremtidig støtte går tapt, og ansatte i andre type stillinger kan permitteres uten at opptjent eller fremtidig støtte går tapt.
  • Ansatte kan tas delvis tilbake.
  • Ordningen skal være søknadsbasert og i stor grad automatisert.
  • Det skal være full åpenhet om hvilke bedrifter som får støtte, hvor mange ansatte de får støtte for og hvilket omsetningsfall de har. Dette er viktig for å motvirke misbruk av ordningen.

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.