Gå videre til innhold
Regjeringen vil få seg en overraskelse

Nyhet -

Regjeringen vil få seg en overraskelse

Norges Taxiforbund registrerer at regjeringen nå går gått ut med en pressemelding hvor de lover en seriøs og trygg drosjenæring for både sjåfør og passasjer. Vi kunne ønske samferdselsministeren hadde rett i sin uttalelse, vi frykter noe helt annet.

Samferdselsdepartementet er svært positiv til den nye yrkestransportloven, men basert på erfaringer fra Sverige, Finland og Danmark er vi svært bekymret for konsekvensene når det gjelder arbeidsvilkår, skatteunndragelsesfare og manglende offentlig oppfølging.

Samferdselsdepartementet mener det nye regelverket vil være med å legge til rette for innovasjon og et bedre tilbud for kundene. Samferdselsminister, Knut Arild Hareide, mener regelverket er utformet slik at alle i drosjenæringen er underlagt de samme reglene. Norges Taxiforbund er for konkurranse på like vilkår, men da er det viktig med tette kontroller og oppfølging av at alle følger de samme reglene. Først da vil man få en seriøs næring, som følger de samme spillereglene. Sånn det er lagt opp nå vil ikke det bli tilfelle.

Basert på erfaringer fra andre land frykter Norges Taxiforbund at drosjetilbudet vil bli ulikt i distriktene og i bynære områder. I bynære områder vil man kunne få overetablering av drosjer, mens man i distriktene delvis kan risikere å miste tilbudet sitt. Samferdselsdepartementet forespeiler billigere drosje for passasjerene, sannheten er det motsatte. Økt utbud av drosjer øker ikke nødvendigvis etterspørselen og det betyr flere biler på færre kunder, og lavere omsetning. Igjen viser erfaringer fra andre land at en deregulering av drosjemarkedet fører til dårligere vilkår for sjåførene og dyrere turer for passasjerene.

Vi registrerer også at Hareide vil sikre økt innovasjon og bedre tilbud med sporing av tur, bestilling gjennom applikasjoner og sikring av kjøretøy – dette er krav som eksisterende drosjenæring har hatt som pålegg i mange år. Med andre ord, noen innovasjon vil det ikke komme med endringene. Eksisterende drosjenærings apper er også direkte knyttet opp mot taksameter, som gjør at de følger næringens regler med tanke på innrapportering til kontrollorgan.

Norges Taxiforbund er på ingen måte motstander av konkurranse, så lenge det er konkurranse på like vilkår. For oss er det ekstremt viktig å ivareta gode arbeidsvilkår for utøverne og sørge for at de får anstendig lønn for jobben. Hvis ikke vil denne loven være kroken på døren for mange svært dyktige, hardtarbeidende drosjesjåfører rundt om i Norge. 

Her kan du lese pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet. 

Emner

Pressekontakt

Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjon, medlemsblad 45012248
Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.