Gå videre til innhold
Alternativ til taksameter ikke nært forestående
Alternativ til taksameter ikke nært forestående

Nyhet -

Samferdselsminister Knut Arild Hareide samlet aktører fra taxinæringen til et digitalt møte

Et godt alternativ til taksameter er enda ikke på plass og vil ikke være klart i nær fremtid. – Det vil ta tid å finne en erstatning til taksameter, sa samferdselsminister, Knut Arild Hareide i et digitalt møte med taxinæringen 26. november.

Torsdag 26.11 ble aktører i taxinæringen, blant annet Norges Taxiforbund, invitert til et digitalt møte med samferdselsminister Knut Arild Hareide. Hareides formål med møtet var å få en status og snakke om veien videre for taxinæringen.

Næringen står samlet

Taxinæringen er en av de som har blitt trukket frem når det er snakk om yrkesgrupper som har blitt hardt rammet av Covid-19. At departementet tar initiativ til å samle aktører, både innenfor og utenfor etablert næring, til et møte er positivt. Og vi opplevde en samferdselsminister som var interessert i å høre på hva vi hadde gjort oss av erfaringer så langt.

Hyppig kontroller

Så å si en hel næring var enig i at jevnlig kontroll vil være det viktigste å få på plass. Samferdselsministeren kunne meddele at det er tett dialog med Statens Vegvesen og Politiet, som begge vil foreta hyppige kontroller av kjøretøy, er det registret som taxi, kjøreseddel og at det er taksameter i bilen.

Et godt alternativ til taksameter er enda ikke på plass. Hareide var tydelig på at enn så lenge vil taksameter være veldig viktig, og at et alternativ ikke ville være klart i nær fremtid. – Det vil ta tid å finne en erstatning til taksameter, sa han.

Dialog fremover

Tilbakemeldingene til Hareide var at det er tøffe tider for taxinæringen nå. Kompensasjonsordningene, som regjeringen har kommet med i forbindelse med Covid-19, har hjulpet noe, men det er langt fra nok. Men med en lovnad om et nytt møte på nyåret ligger det til rette for dialog fremover.

Emner

Pressekontakt

Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjon, medlemsblad 45012248
Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.