Gå videre til innhold
Senterpartiet ble best i test i TAXI, med klar tale fra partileder Trygve Slagsvold Vedum, her under Arendalsuka med direktør Roar Refseth og fylkesleder i Vest-Agder, Frode Sørensen, i bakgrunnen.  (Foto: Ragne Borge Lysaker)
Senterpartiet ble best i test i TAXI, med klar tale fra partileder Trygve Slagsvold Vedum, her under Arendalsuka med direktør Roar Refseth og fylkesleder i Vest-Agder, Frode Sørensen, i bakgrunnen. (Foto: Ragne Borge Lysaker)

Nyhet -

Senterpartiet best, Venstre verst i taxitest

Bladet TAXI har gått gjennom erfaringene fra perioden som nå går ut, og sett på programmer og andre signaler om hva vi kan vente oss i neste periode. Her er vår vurdering av de enkelte partiers drosjepolitikk:

Høyre:  Terningkast 3

Forbundet har hatt god dialog gjennom perioden, særlig med Nils Aage Jegstad og Torild Eidsheim i transportkomiteen. De har stilt opp i mange sammenhenger. Vi har også gode erfaringer med statssekretær Tom Christer Nilsen, som også deltok på fagkonferansen, og tok lederskap i arbeidet med lovgivningen, som den fjerde av statssekretærene på saken i perioden. De andre statssekretærene har også lyttet til oss, men vært der bare i korte perioder.

Problemet er de mange i Høyre som går ærend for Uber, og som ikke deler synet på drosjenes samfunnsoppdrag. Normalt tilligger det partienes fagpolitikere i komiteene å definere politikken på et område, men i offentligheten er det Uber-tilhengere som Heidi Nordby Lunde og andre av de yngre stortingsrepresentantene fra andre komiteer, som har fått spille seg ut, sammen med Unge Høyre. Transportpolitikerne har vært tause i offentligheten.

Det er en åpenbar en dragkamp mellom de ideologiske og de pragmatiske i alle de borgerlige partiene, men i programsammenheng har de førstnevnte vunnet fram.

Hvorfor plasserer Høyre sin programpost om drosjer under delingsøkonomi, og snakker om å legge til rette for delingsøkonomien under kollektivtransporten?

Jegstad og Eidsheim har forstått mer av drosjene, men er også uklare. Jegstads innlegg i stortingsdebatten 15. juni (se side 9) var en skuffelse. Det går ikke an å si at Uber er i en gråsone etter at flere hundre er straffet for ulovligheter. Jegstad viste ikke noe engasjement, hadde ikke noe positivt å si, samfunnsoppdraget ble ikke nevnt. Åpenbart et innlegg skrevet av en ubervennlig rådgiver som skulle balansere budskapet. Overfor næringen viser det feighet og uklare signaler.

I sum kan det ikke bli mer enn en svak treer til Høyre. 


Fremskrittspartiet: Terningkast 3

I likhet med Høyre er det en høylytt ideologisk gjeng i Frp, og mer pragmatiske og kunnskapsbaserte personer i fagkomiteen og i departementet. De siste er også her så stillfarne at signalene til næringen tegnes av frislipps- ogUber-tilhengerne, som verken har kunnskap om, eller respekt for næringen.

Til tross for at statsråden i denne perioden har endt med små endringer, til tross for en drosjevennlig politisk plattform for regjeringen , vedtar Frp et nytt program som om ingenting har hendt, ingenting lært i perioden.

Frp er Stortingets mest høflige parti og svarer alltid på henvendelser, men det har ikke vært noe synlig engasjement for å forsvare næringen mot angrepene fra Uber og deres støttespillere. Lov- og orden-partiet reagerer ikke på at Uber bryter loven, og at ungdommen aktivt støtter dette. Statsråden selv har ikke noe imot å stille på bilde sammen med Uber, slik han gjorde i VG 3. august, og med bevisst uklare politiske signaler.

Også Frp skuffer derfor i sum veldig, og kan heller ikke få mer enn en treer. Vi aner ikke hva vi kan vente oss i neste periode. Terningkast 3

Kristelig Folkeparti:  Terningkast 4

Partiet viser lite engasjement og interesse for næringen. Transportkomitémedlem Hans Fredrik Grøvan har likevel gitt noen betryggende uttalelser innimellom, og har vist at han forstår drosjenes rolle i kollektivtransporten.

På den annen side klarte ikke Hans Olav Syversen i finanskomiteen å slutte seg til faktaopplysningen om at Uber er ulovlig, og også han snakket om at Uber kan være positivt i byene. Men han sa også at partiet er ”meget skeptisk” til å fjerne løyvekravet, og er obs på arbeidstakerutfordringene i delingsøkonomien. Derfor kan partiet få en svak firer, som hakket tydeligere enn de to regjeringspartiene for kommende periode.

Venstre: Terningkast 1.

Venstre er verstingen blant stortingspartiene. Det er egentlig uforståelig fra et angivelig sentrumsparti, men er en kombinasjon av en totalt arrogant Abid Q. Raja i transportkomiteen og Uber-lobbyen fra Unge Venstre og Oslo Venstre, med Guri Melby i spissen.

Abid Raja har gjennom fire år i transportkomiteen ikke kunnet sette av fem minutter til næringen, og har ikke sagt ett ord om Venstres drosjepolitikk eller syn på piratvirksomheten. Dermed er det tidligere byråd Guri Melby i Oslo og Unge Venstre som har fått råde grunnen til fordel for Uber, uten at noen i ledelsen har grepet inn.

Tvert imot endte også finanskomitémedlem og nestleder Terje Breivik opp med å legge seg flat for delingsøkonomi-humbugen. I partiprogrammet ender Venstre opp med å plassere lokal frihet til å fjerne løyver under kapitlet delingsøkonomi! Skreddersydd for partiets liberalister i storbyene, og for Uber.

Med sin manglende vilje til å svare på henvendelser fra næringen, har Abid Raja i tillegg gjort Venstre til Stortingets mest arrogante parti overfor drosje-Norge. De kunne ha fått en blank terning, men får en ener fordi det finnes noen fylkespolitikere i partiet som forstår mer av hva som står på spill. Også i Venstre er det en kamp mellom liberalister på høyresiden og sosialliberale i sentrum, som de første så langt har vunnet hva angår drosjene. Partiets omsorg for småbedrifter gjelder åpenbart ikke drosjeeiere og deres sentraler.

Miljøpartiet de Grønne: Terningkast 2

MDG er generelt antibilparti nr 1, og drosjene drukner litt i samme slengen, til tross for at MDG – som Venstre – burde forstå drosjenes nøkkelrolle i kollektivtrafikken, og for å begrense privat bilhold i byene.

Partiet er likevel litt mer vaksinert mot økonomisk liberalisme, og kanskje villig til å lytte. Byråd Lan Marie Nguyen Berg i Oslo har vist at hun har lært en del om næringen, men hennes forlovede og bystyrerepresentant Eivind Trædal mente i Klassekampen at Uber kunne slippes løs og markedet rå. Vi vet at MdG-folk i Bergen har et annet syn, og Rasmus Hansson var nyansert i stortingsdebatten om delingsøkonomi.

Partiet er dermed ganske uforutsigbart, og sier da heller ingenting om drosje i programmet – bortsett fra krav til nullutslipp. De vet i det minste at vi eksisterer.

Arbeiderpartiet: Terningkast 5

Det har ikke vært mye hjelp å få fra Arbeiderpartiet i debatten rundt Uber som delingsøkonomi og mot deres lovbrudd. Tvert imot har enkeltrepresentanter i Finanskomiteen uttalt seg på Ubers side. Når det kom til behandlingen i Stortinget, var imidlertid fraksjonen på rett side, og parkerte uklarheten.

Medlemmene i transportkomiteen, spesielt Kjell-Idar Juvik og Magne Rommetveit har stilt opp på møter og vært krystallklare i sine taler på de viktigtse sakene, Juvik i Tromsø, og Rommetveit i stortingsdebatten (se side 8). De fikk også på plass en positiv formulering i partiprogrammet. Vi kan derfor regne med at Ap står fast på drosjenes plass i kollektivtransporten, behovsprøvingen og ”taxi overalt, alltid”.Også LO er klare, og vil ikke akseptere noe løsarbeidersamfunn a la det Uber står for.


Senterpartiet:  Terningkast 6

Vi kritiserte Sps Marit Arnstad for å svikte drosjenæringen som statsråd i den forrige rødgrønne regjeringen. Hun kunne ha sørget for noen endringer slik at rammeverket hadde stått fast etter seg, og vi kunne ha unngått å være kasteball i så mange år under uklare borgerlige politikere.

Det er tilbakelagt, og i dag har Sp den klart tydeligste politikken, forankret helt i toppen. Partiprogrammet og uttalelser fra Trygve Slagsvold Vedum viser at de vet hva de snakker om, og har et engasjement. Med forslag om, og løfte i en eventuelt ny regjering, om en stortingsmelding, kan Sp bidra til den grundige debatten som vi trenger, og forutsigbare rammer i lovverket.


Sosialistisk Venstreparti:  Terningkast 5

Også SV har hatt sine modernitetspopulister som syntes delingsøkonomi og Uber hørtes kult ut, og som gjerne ville tekkes unge velgere gjennom billig transport.

Etter hvert har partiet – blant annet gjennom grundig utredning av delingsøkonomien – kommet i land ved å gjennomskue det hele. Verken sosial dumping eller løsarbeidersamfunn lyder godt i SVs ører, så vi får ingen forslag om deregulering fra den kanten. De har ikke vært representert i transportkomiteen denne perioden, men nestleder Snorre Valen møtte forbundet til dialog.

Rødt. Terningkast 5

I sin landsmøtetale hadde Rødt-leder Bjørnar Moxsnes et oppgjør med løsarbeidersamfunn og sosial dumping. Programposten om drosjepolitikk og Uber er tydelig nok.


Vurderingen av partiene er skrevet av redaktør Atle Hagtun.

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Relatert innhold

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.