Gå videre til innhold
Vi er sterkt skuffet over at regjeringspartiene på Stortinget overkjørte næringen og faglige instanser i sitt lovvedtak.
Vi er sterkt skuffet over at regjeringspartiene på Stortinget overkjørte næringen og faglige instanser i sitt lovvedtak.

Nyhet -

​Stem riktig ved fylkestingsvalget

Styret i Norges Taxiforbund oppfordrer alle i drosjenæringen til å stemme ved årets fylkestingsvalg 8. og 9. september. Det er viktig å få inn politikere som anerkjenner og forstår drosjenes rolle i kollektivtransporten og vil ha gode rammevilkår for næringen.

Fylkeskommunene har ansvaret for en samlet kollektivtransport. Ny lov fra 1. juli neste år gjør at deres myndighet svekkes, men de skal behandle alle saker knyttet til enerett, og vil fortsatt ha ansvar for mye av offentlig kjøring.

Vi er sterkt skuffet over at regjeringspartiene på Stortinget overkjørte næringen og faglige instanser i sitt lovvedtak. I enkelte fylker kan det likevel være kandidater fra disse partiene som har større respekt og forståelse for næringen.

I hovedsak er det i næringens interesse å sørge for at opposisjonen til dagens regjering styrker seg. Stem på partier og kandidater som har vist at de forstår drosjenes samfunnsoppdrag og ønsker at drosjer fortsatt skal være et yrke, ikke en dårlig betalt hobby.

Partiene som er klare på dette er Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti (SV) og Rødt.

Godt valg!

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.