Gå videre til innhold
Jeg ble introdusert for næringen i Ski Taxi, og det ble til et flott bekjentskap med en viktig næring i hele landet. Takk for meg!
Jeg ble introdusert for næringen i Ski Taxi, og det ble til et flott bekjentskap med en viktig næring i hele landet. Takk for meg!

Nyhet -

​Takk for meg!

I dag er min siste ordinære arbeidsdag i taxiforbundet, og mitt siste av i alt 77 medlemsblad går i posten. Jeg benytter anledningen til å si takk for meg til alle dere i næringen og andre som må ha lest bladet, og som jeg har truffet gjennom de snart ti årene siden jeg begynte i forbundet den 15. september 2010. For øvrig samme dag som Forum for Taxisentraler ble stiftet.

Jeg gikk inn i jobben som kommunikasjonssjef i Norges Taxiforbund med kjøreseddel for Oslo og Akershus i lomma, og fortsatte å kjøre noen vakter i Ski Taxi de første årene. Det ga meg viktig lærdom og respekt for et flott yrke.

Jeg kom også inn i forbundet med en bagasje fra samfunnslivet som journalist, lokalpolitiker og politisk rådgiver i Stortinget. Også den bygget på en grunnleggende respekt; for det norske systemet – folkestyret, forvaltningen, sakligheten, rettferdigheten i så vel prosesser som resultater.

Den respekten har dessverre fortatt seg, og det er et problem for flere enn meg og oss.

Det er et stort problem når folk med makt river ned tilliten som samfunnet vårt er så avhengig av. Når de selv ikke lever opp til de standarder de har i festtalene, om åpenhet, kunnskap og rettferdighet.

Fra 1. juni er jeg hovedsakelig pensjonist, og jeg skal leve det gode liv videre med en fin familie, venner og kjente. Jeg liker fred og fordragelighet. Jeg liker at samfunnet fungerer, at det er flinke folk som styrer og ordner til alles beste. Så slipper jeg å bry meg for mye.

Men det som skjer med drosjenæringen er ikke riktig, og det angår langt flere enn oss. Den norske modellen krever at alle som gjør gagns arbeid kan leve av det. Det er den de angriper, de som vil legge til rette for at den samme jobben skal gjøres mot dårligere betaling, og kontrollert av utenlandske bølleselskaper.

Derfor skal de ikke få fred for meg. Kampen mot løsarbeidersamfunnet skal vinnes. Det handler til syvende og sist om verdier. De må det kjempes for.

Takk til Norges Taxiforbund som har gitt meg en engasjerende jobb og grei lønn i 10 år. Takk for at dere tok sjansen på å ansette en 60-åring, som mange andre ikke gadd å snakke med.

Takk til gode kolleger og tillitsvalgte som har gjort hver dag på jobb til en meningsfull glede. Heldigvis skal vi fortsatt ha litt kontakt.

Dere kan si vi mislyktes med arbeidet når vi ikke klarte å hindre den loven som vil bryte så mye ned. Men vi sto rett og slett overfor sterkere krefter, som lot seg styre av en bløffhistorie om ”innovasjon”, og deretter lukket ørene. Men sannheten lar seg ikke stoppe, og vi har gode krefter med oss for å vise at samfunnsoppdraget er viktig og nødvendig.

Lykke til videre. Dere gjør en viktig jobb i en helt nødvendig næring. Taxi er kommet for å bli, ikke tvil på det!

Takk for meg!

Atle Hagtun

Pensjonist og liberal samfunnsdebattant fra 1. juni 2020.

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.