Gå videre til innhold
Drosjene merker dramatisk nedgang i trafikken, og må ha hjelp til å overleve.
Drosjene merker dramatisk nedgang i trafikken, og må ha hjelp til å overleve.

Nyhet -

Taxi-appell til regjeringen

Norges Taxiforbund har i dag sendt dette brevet:

Finansminister Jan Tore Sanner

Samferdselsminister Knut Arild Hareide

Næringsminister Iselin Nybø

Oslo 12.03.2020

Nødvendige tiltak for drosjenæringen i forbindelse med Covid-19

Norges taxiforbunds medlemmer forteller om stor nedgang i kjøreoppdrag og inntekter i sammenheng med Covid-19 viruset. De forteller om en nedgang i omsetning på 35-40 % og de frykter at omsetningen vil falle betydelig fremover. Det er stor frykt for at krisen blir større, og at ettervirkningene blir store for hele drosjebransjen.

Den kraftige nedgangen skyldes blant annet at etterspørselen etter taxi til flyplasser og jernbane er synkende, at alle offentlige arrangementer og kulturtilbud er kansellert og hvis skoler stenges blir det nesten helt stopp på oppdrag.

Taxienes lønnsomhet var allerede lav før viruset kom og, dette øker risikoen for man må permittere, eller si opp ansatte, eller at foretaket går konkurs.

Taxinæringen er en viktig del av kollektivtransporten, det er viktig at den klarer seg igjennom den vanskelige tiden samfunnet vårt er i nå og har nok kapasitet når samfunnet kommer i vante former igjen. Det er derfor helt nødvendig å sørge for at drosjenæringen får bistand som kan sørge for en minimal likviditet for å kunne overleve krisen.

Tiltak som kan avhjelpe taxinæringens utfordringer:

* Gi taxieierne mulighet til å utsette arbeidsgiveravgiften, forskuddsskatter og mva.

* Fjern arbeidsgiverperioden på sykemeldinger og permisjoner.

* Stopp innkreving av bompenger og flyplassavgifter.

Samferdselsministeren må utsette innføring av ny drosjeregulering inntil videre.

Med vennlig hilsen

NORGES TAXIFORBUND

Øystein Trevland

Styreleder

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.