Gå videre til innhold
Stavanger lufthavn på Sola er en av plassene som inngår i den nye avtalen mellom Avinor og Norges Taxiforbund.
Stavanger lufthavn på Sola er en av plassene som inngår i den nye avtalen mellom Avinor og Norges Taxiforbund.

Nyhet -

Taxiavtale for flyplassene

Etter lang tids forhandlinger er det enighet om en løpende avtale mellom Avinor og Norges Taxiforbund om betaling på seks flyplasser, gjeldende fra 1. oktober.

Det er nå enighet om drosjenes betaling for adkomst på flyplassene, og den skal ikke være større enn Avinors faktiske kostnader med tilretteleggingen.

Avtalen innebærer at taxinæringen yter et vederlag til Avinor på kr. 10  på de fire lufthavnene som ikke er bemannet med taxiverter (Trondheim, Bodø, Tromsø, Ørsta/Volda) og kr. 15  på Stavanger og Bergen Lufthavn (som har bemanning med taxiverter). Begge inklusiv moms.For Gardermoen gjelder en egen avtale, som har vært der siden flyplassen ble åpnet.

Taxisentralene ved berørte lufthavner må inngå avtale med Avinor for å at taxiene skal få tilgang til områdene som er tilrettelagt for henting av flypassasjerer. Sentraler eller løyvehavere uten avtale vil måtte betale vanlig parkeringsavgift.

Her er partenes felles pressemelding om saken:

AVTALE MELLOM AVINOR OG NORGES TAXIFORBUND

Avinor og Norges Taxiforbund har samarbeidet om å finne kundevennlige og effektive løsninger for flypassasjerer som ønsker taxitransport.

Den såkalte «Avinor-rapporten», utarbeidet i 2016, gir en omfattende beskrivelse av prinsipper som skal legges til grunn for å oppnå dette.

Avinor driver 45 lufthavner i Norge, og partene har inngått en løpende avtale som skal sikre kundevennlig og kostnadseffektiv tilrettelegging for taxitransport ved lufthavnene.

-Vi er svært tilfreds med å ha landet en permanent avtale med Avinor, sier Roar Refseth fra Norges Taxiforbund. -Avtalen sikrer at næringen får betjent taxikunder på en god måte.

På 6 lufthavner er det etablert egne områder og tilpassete løsninger for taxinæringen, hvorav det på 2 av lufthavnene også er etablert taxiverter.

På lufthavnene i Trondheim, Bodø, Tromsø og Ørsta/Volda går vederlagsbetaling for taxinæringen ned til kr. 10 pr. passering. For lufthavnene i Stavanger og Bergen, som har bemannete holdeplasser, blir vederlaget kr. 15 pr. passering. Vederlaget ytes på taxitransport fra lufthavnene, også på oppdrag som er bestilt på forhånd.

-Avinor er fornøyd med å ha etablert et løpende samarbeid med taxinæringen, sier Per Rune Lunderby fra Avinor. -Det er viktig for oss at taxitransport til og fra våre lufthavner fungerer på en god måte og er av høy kvalitet.

En viktig del av avtalen er fritt taxivalg. Der hvor det er flere taxiselskap som konkurrerer om kundene er det avgjørende at det tilrettelegges for at kunden opplever at valgmulighetene er reelle.

Avtalen iverksettes med virkning fra 1. oktober 2018.

Kontakt:

Amy Caroline Løken, Avinor,  Tlf. 41506743 , Amy-Caroline.Loken@avinor.no

Roar Refseth, Norges Taxiforbund Tlf. 91879104, rr@notaxi.no

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.