Gå videre til innhold
En skuffet, men fortsatt kamplysten NT-leder fulgte stortingsdebatten fra galleriet, og sendte deler av debatten direkte på Facebook.
En skuffet, men fortsatt kamplysten NT-leder fulgte stortingsdebatten fra galleriet, og sendte deler av debatten direkte på Facebook.

Nyhet -

​Taxinæringen ser framover

- Vi er selvsagt skuffa over vedtaket, men nå skal vi se framover. Næringen må tilpasse seg nye rammer, men kampen for anstendige rammevilkår blir intensivert. sier Øystein Trevland, leder i Norges Taxiforbund.

- Alle løyvehavere og sentraler forbereder seg nå til en ny hverdag om et år, og ingen skal være i tvil om at næringen vil være forberedt. Vi har alle forutsetninger for å lykkes, og fortsatt være en viktig serviceleverandør i de aller fleste lokalsamfunn.

Det er heller ingen som kan dette bedre enn oss. På like vilkår har vi ikke så mye å frykte, men mange små ”spekkhoggere” vil kunne ta deler av markedet, og redusere grunnlaget for en helhetlig drift. Hobbykjørere som nettopp derfor ikke opererer på like vilkår, skriver Trevland i sin spalte ”Øysteins hjørne” i bladet TAXI nr 4, 2019.

- Det kan nok bli mange sentraler som vil gjøre som i svenske Strømstad: Stenge butikken mellom kl 00 og 05.00. - ”Taxi – overalt, alltid” har flertallet med dette sagt de ikke vil ha, og det blir opptil hver enkelt sentral å vurdere sin tilgjengelighet på rene lønnsomhetskriterier.

Enerett i det blå

Trevland fulgte debatten i Stortinget 4. juni fra galleriet, og syntes opposisjonen slo godt fra seg. Han er ikke like imponert over regjeringspartienes argumentasjon. – Det virker jo ikke som de har skjønt dette med enerett. – Tor André Johnsen fra Frp sa at bare 38 kommuner blir berørt av frislippet, men det er jo helt feil, sier Trevland.

Han syntes Arbeiderpartiets Øystein Langholm Hansen stilte et betimelig spørsmål til statsråd Jon Georg Dale (Frp), om hva han har skjønt som ikke ekspertisen og de mange høringsinstansene har skjønt.

Det kom det ikke noe godt svar på. Regjeringspartiene forsøkte å bagatellisere endringene, og beskyldte særlig Senterpartiet for svartmaling.

Krav om like vilkår

- Jeg tror de skal få se problemene de skaper allerede til høsten, når enerettsutredningene starter i fylkene, sier Trevland.

- Fra neste sommer vil frislippet i de større byene også vise hvor feil de tar, når de tror at markedet kan regulere seg sjøl, og at ”nye aktører” skal gi billigere taxi. Det kan de bare gjøre hvis det er prisdumping basert på subsidier som skal være grunnlaget.

- Vi kommer til å følge nøye med på at konkurransen skjer på like vilkår. Gjør den det, vil de seriøse, drosjeeiereide sentralene klare seg best også i fortsettelsen. Så får politikerne ta ansvaret for resten, sier Trevland.

– Det blir åpenbart et mer fragmentert marked, mer uoversiktlig og mer utrygt for kundene, mener han. – For dem blir det enda viktigere å være pris- og kvalitetsbevisste, og for våre medlemmer å gi dem det beste tilbudet.

Regning uten vert?

Det gjenstår å se om utenlandske plattformselskaper ser seg tjent med å prøve seg, selv med de lave kravene som stilles. - De må tross alt ha en kritisk masse med biler, rapportere alle turer, og betale sjåførene såpass at de vil jobbe for dem.

– Uber-modellen er egentlig basert på ulike vilkår. Det kan derfor hende deres tilhengere har gjort opp regning uten vert. Kampen mot løsarbeidersamfunnet vil bli skjerpet framover, og det er ingen vinnersak for de borgerlige partiene, tror Trevland.

Blant dem som kan melde seg på drosjemarkedet, er busselskaper og kollektivselskaper. Men de kan ikke drive taxi i konkurranse med andre basert på offentlige subsidier, sier Trevland.

Vurdere avtaler

Det er i det hele tatt mange usikkerhetsmomenter framover. Sentralene må vurdere sine vedtekter, ta stilling til hvor mange løyver de skal ha tilknyttet, om de skal ha noen egne, fornye privatrettslige avtaler med løyvehaverne, ta stilling til åpningstider etc. Maxitaxi blir turvogn, skal de ha det? Nye samarbeidsavtaler og sammenslutninger kan også være aktuelt.

Også forbundet må diskutere strategi og vedtekter. Trevland ser for seg at nye løyvehavere kan bli medlemmer dersom de etterlever vedtekter og etiske retningslinjer.

- Forbundet vil bli enda viktigere framover. Kampen for et drosjeyrke til å leve av skjerpes med dette, og løsarbeidersamfunn med sosial dumping skal vi ikke ha noe av, sier Øystein Trevland, som ser fram til høstens landsmøte, der 100 år skal feires, og framtidens kurs settes.

AH. Fra bladet TAXI nr 4, 2019. 

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.