Gå videre til innhold
Taxioverenskomsten

Nyhet -

Taxioverenskomsten

Fellesforbundet og Norges Taxiforbund har kommet til enighet i forhandlingen på taxioverenskomsten.

Oppsummering av enigheten

Lønnssatsene øker med 1 prosentpoeng i regulert område, og 1,1 prosentpoeng i uregulert område. Økning av satsene utgjør henholdsvis kr. 5,02 og kr. 5,20 pr. time. Med virkning fra 1. mai 2020.

Det er også enighet om grunnlag for beregning av innestående godtgjørelse, nytt beregningsgrunnlag er kr. 484,89 pr. time.

Partene er enige om en sikringsbestemmelse ved takstendringer, og lønnssatsene kan regnes om ved evt. nedsettelse av takster.

Det er enighet om at virkningen av korona og endringene i yrkestransportloven vil ha på lønnsnivået i bransjen skal evalueres og at partene skal ta opp diskusjonen om endringer i lønnssystem i mellomoppgjøret 2021.

Innføring av AFP ordning i overenskomsten tas opp etter utredningen om ny AFP ordning er ferdig.

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.