Gå videre til innhold
Taxisjåfører fortjener anstendig lønn for jobben

Nyhet -

Taxisjåfører fortjener anstendig lønn for jobben

På bakgrunn i Trygve Hegnars Leder fredag 30.10 skrev styreleder, Øystein Trevland et motsvar da Hegnar nok en gang viste fullstendig mangel på kunnskap og interesse når det kommer til taxinæringen. 11.11 valgte Finansavisen å publisere en forkortet versjon av dette motsvaret, der noen av hovedargumentene ble fjernet. Her kan du lese hele 

Trygve Hegnar viser nok en gang at han ikke har forstått markedssvikten i drosjemarkedet. Vi leser at Hegnar er våryr ved tanken på frislippet. Det er fare for en regntung vår.

Norges Taxiforbund er skeptisk til frislippet, med god grunn. Det er en vesentlig ting som ikke er på plass: en sikker innrapportering og kontroll av etterlevelse av regelverket. At Hegnar finner næringens etterspørsel til mer kontroll som fornøyelig, er svært underlig. Etter skatteskandalen i Oslo fra 2003-08, ble det ryddet skikkelig opp, og taksametrene sørger nå for en sikker innrapportering til offentlige myndigheter. Historien beviser at det er behov for tett kontroll for etterlevelse av regelverket. Mandag 2.11 ble det fritt vilt, uten denne sikre innrapporteringen til kontrollmyndigheten.

I slutten av oktober ble det avsagt dom mot en Ubersjåfør for skatteunndragelse. Det har vært et enormt arbeid for det offentlige å kartlegge svindelen, der over 90 prosent av sjåførene ikke hadde ført regnskap og ikke oppga inntektene. Skatteetaten fikk ingen hjelp fra Uber, som påberopte seg personvern for sjåførene for å holde tilbake opplysningene.

Vi kaller denne reformen tidenes dårligste forberedte reform med rette. Ingen kaller Hareide svak, men reformen er svak. Den viser at politikerne ikke har tatt seg tid til å høre på hverken næringen eller erfaring fra nabolandene, der frislippet har gitt næringen store utfordringer. Ikke bare i Sverige, hvor det er store utfordringer i forhold til såkalte «friåkere», men nå ser Finland behovet for å gjeninnføre kravet om taksameter og stille utdanningskrav til sjåførene. Danmark advarer Norge mot å åpne opp uten å ha et alternativ til taksameteret. Vi tror ikke Norge stiller i en særklasse og vil bli unntaket fra alle andre drosjemarkeder.

Taxinæringen ønsker konkurranse velkommen, så lenge man konkurrerer på like vilkår. Men vi vet av erfaring at det er nødvendig med håndheving av reglene for å få like konkurransevilkår. Mandag 2. november kom Uber inn med vilkår som avviker fra dagens taxinæring. Frislipp er negativt både for kundene – i form av dårligere kvalitet og høyere priser hos mange av aktørene, og for sjåførene – i form av inntektsnivå man ikke kan leve av. Hurtigruten, med Trygve Hegnar i spissen, ser ut til å foretrekke billig, utenlandsk arbeidskraft. Norges Taxiforbund ønsker ikke at firmaer skal ha konkurransefordeler av å underbetale sine ansatte, vi unner seriøse, hardtarbeidende taxisjåfører mer enn 29,- timen.

Avslutningsvis vil vi gjerne opplyse om at Norges Taxiforbund aldri har vært et LO-forbund. Norges Taxiforbund er en arbeidsgiverorganisasjon og har ingenting med LO å gjøre.

Øystein Trevland

Styreleder i Norges Taxiforbund

Emner


Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Pressekontakt

Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjon, medlemsblad 45012248
Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400