Gå videre til innhold
Regjeringen har nå en sjanse til å begynne med blanke ark, fjerne «delingsøkonomien» og gjeninnsette drosjenes samfunnsoppdrag som premiss for drosjepolitikken, skriver Øystein Trevland i bladet TAXI.
Regjeringen har nå en sjanse til å begynne med blanke ark, fjerne «delingsøkonomien» og gjeninnsette drosjenes samfunnsoppdrag som premiss for drosjepolitikken, skriver Øystein Trevland i bladet TAXI.

Nyhet -

Tid for å gjenreise samfunnsoppdraget

Takk til alle dere i taxinæringen som står på i en svært vanskelig tid. Takk til politikere som har sørget for ordninger som skal gjøre at vi klarer oss gjennom de prøvelsene som hele samfunnet nå står i. Ikke bare i Norge, men i hele verden.

Vi står på videre også fra forbundets side for å oppdatere informasjon, og bistå så godt vi kan.

Situasjonen har endret mye, mest i hverdagen, men også på litt sikt. Taxinæringen har kommet med i mediene som aldri før, og vi er på topp-politikernes lepper. Vi blir sett – dels som eksempel på problemene mange småbedrifter opplever, men også som del av samfunnets nødvendige beredskap i en krisetid.

Da er det høyst interessant at Fremskrittspartiet i opposisjon signaliserer at de kan være med og vurdere en utsettelse av den nye loven.

Det bør være åpenbart for alle, også regjeringen, at frislippet ikke vil være noe bidrag til næringens overlevelse i en situasjon som vi har nå. Derfor bør det komme en utsettelse, og en tenkepause.

Da er tiden inne for å kaste over bord alle sidesporene i debatten. Delingsøkonomi, teknologi, nye forretningsmodeller. Alt er kamuflasje for utenlandsk særinteresser og en moteretning som for lengst er gått av moten.

Som sagt i dette bladet var Hareides innsats i taxidebatten en stor skuffelse. Argumentene holder ikke, det er bare avskrift av det Dale sa før han. Det er ikke kunnskapsbasert å skyve Konkurransetilsynet og Forbrukerrådet foran seg, slik han gjør. Vi har gjentatte ganger avslørt hvor lite disse kan om drosjemarkedene. Forbrukerrådet bryter med sin egen utredning.

Når Hareide gjentatte ganger sier og skriver dette: «Tomkjøring fører til økte priser, lengre arbeidsdager og mer forurensing. Det har derfor vært et behov for å gjøre endringer i drosjenæringen», viser det at verken han eller departementets skribenter forstår den logiske bristen når løsningen skal være frislipp.

LO og andre skjerper kampen mot løsarbeidersamfunn og Uber-modell. Eneretten viser seg å være den fiaskoen vi fryktet. Nedgangen i tilbudet for rullestolbrukere lar seg ikke snakke bort. Tiden er vel heller ikke passende for å fjerne plikten til å kjøre syke, slik det faktisk er vedtatt fra 1. juli.

Regjeringen har nå en sjanse til å begynne med blanke ark, fjerne «delingsøkonomien» og gjeninnsette drosjenes samfunnsoppdrag som premiss for drosjepolitikken.

Uansett hva som skjer, er taxi kommet for å bli, fordi tjenesten er viktig og nødvendig. Også i de «smarte» byene.

Vi skal stå han av, og kan kanskje komme bedre ut på den andre siden enn vi hadde sett for oss.

Øystein Trevland.

("Øysteins hjørne" i bladet TAXI nr 2, 2020)

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.