Gå videre til innhold
NTs leder Øystein Trevland ser fram til landsmøte med 100-årsjubileum, og debatt om omkamp om frislippet etter 2021.
NTs leder Øystein Trevland ser fram til landsmøte med 100-årsjubileum, og debatt om omkamp om frislippet etter 2021.

Nyhet -

​Tror frislippet oppheves etter 2021

Den operative næringen skal forberede seg på frislipp og eventuelle eneretter fra neste sommer, men forbundet må også ha fokus på stortingsvalget i 2021. - Debatten om samfunnsoppdraget og rammevilkår vil ta seg opp når konsekvensene av frislippet viser seg, mener forbundsleder Øystein Trevland.

Nå er det landsmøtet og feiringen av forbundets 100-årsjubileum som står fremst i bevisstheten. Den 20. og 21. september møtes over 300 delegater, gjester, utstillere og ledsagere på Scandic hotell, Fornebu. Der lanseres også jubileumsboka ”Taxi – overalt, alltid i 100 år”, skrevet av Roger Prang.

Landsmøtet vil starte debatten med dagens opposisjonspartier om hva som bør og kan endres igjen etter et sannsynlig regjeringsskifte fra høsten 2021.

Nei fra Solberg, ja fra opposisjonen

Statsminister Erna Solberg takket nei til invitasjonen om å hilse til landsmøtet. Heller ikke fylkesordfører i Akershus, Annette M. Solli (H) kunne delta. Etter konstitueringen vil det bli en hilsningstale fra Bærum kommune.

To partiledere og to representanter fra transportkomiteen har sagt ja til å delta i en debatt under temaet ”Blir det omkamp i 2021?”. Trygve Slagsvold Vedum (Senterpartiet) og Bjørnar Moksnes (Rødt) stiller, sammen med Øystein Langholm Hansen (Arbeiderpartiet) og Arne Nævra (Sosialistisk Venstreparti).

De nevnte partiene kan komme i maktposisjon etter neste stortingsvalg, og vil i så fall se på en reregulering av drosjebransjen. – Da må vi i næringen være på banen, og ha en dialog med politikerne, og se hva som er ønskelig og mulig etter et år med frislipp og prosesser om enerett, sier Øystein Trevland.

Fornyet debatt

Han tror diskusjonen vil intensiveres når folk og politikere ser resultatet av et frislipp. – Alle advarslene vil da kunne settes opp mot resultatene, og ingen politikere kan da rømme unna debatten, slik mange på borgerlig side har gjort til nå, sier Trevland.

Han ser for seg at både tilbudet til publikum og arbeidsforholdene i næringen vil bli tema, og styrke kravet om en reregulering fram mot valget i 2021.

Særlig forventningene om billigere taxi, vil slå tilbake på dagens regjeringspartier, tror Trevland.

– For det første fordi mange og små nye aktører vil måtte presse prisene opp for å få noe igjen for jobben, mens større selskaper, som for eksempel Uber eller andre utenlandske, vil avsløre hvordan de må basere eventuelt lavere priser på subsidier og underbetaling av sjåførene.

Debatten om løsarbeidersamfunnet vil da få en mye sterkere basis i praktiske erfaringer. Drosjenes samfunnsoppdrag og plass i kollektivtransporten vil også bli aktualisert, mener Trevland.

Som tidligere deltok Norges Taxiforbund med stand på årets Arendalsuke i august, med de lokale fylkesforeningene i spissen og deltagelse fra ledelsen.

I sin faste spalte i bladet TAXI, skriver Øystein Trevland dette i nr 5, som nå er under utsendelse:

To tanker i hodet framover

Norges Taxiforbund og hele næringen går spennende tider i møte. Vi skal ta innover oss det lovverket som et flertall i Stortinget har pålagt oss, men vi skal også forberede oss på debatten som kommer etter at resultatene av den politikken viser seg.

Vi tror jo ikke at de vil være til fordel verken for kunder eller profesjonelle næringsutøvere. Skulle vi ta feil, ville ingenting være bedre enn det, men det skal mye til.

Det gjenstår å se om ny forskrift vil inneholde noe som vil dempe frislippets negative virkninger, om taksameterkravet vil bli opprettholdt, om enerettene blir noe av.

Økt frihet for sentralene kan gi fordeler i merkevarebygging og kvalitet i alle ledd.

Mye vil stå og falle med om konkurransen reelt sett blir på like vilkår, eller om det blir fritt fram for alle app-selskapene som har ulike vilkår som forutsetning. Ett av de like vilkårene må nemlig være at drosjesjåfører skal ha anstendig betalt for jobben.

Vi må aldri glemme at hovedmotivet bak lovendringen var å legge til rette for Uber og lignende selskaper, - å gjøre taxi til hobbyvirksomhet.

NHO og regjeringen benekter nå at vi går mot et løsarbeidersamfunn. Javel? Har de glemt sin egen haussing av ”delingsøkonomien” allerede – og at den faktisk er vedtatt for drosjenæringen?

Her vil den politiske striden stå framover. Det handler om drosjenes samfunnsoppdrag overfor kundene, og om balansen mellom priser og inntekter i næringen.

Vi vet fra andre land at frislipp ødelegger markedet. Det vil ikke bli akseptert. Derfor blir det etter alle solemerker omkamp fra 2021, med et nytt flertall. Antagelig vil mange også på borgerlig side se hvor galt vedtaket fra 4. juni var.

Dette må forbundet forberede seg på, samtidig som sentraler og drosjeeiere må forberede seg best mulig på den situasjonen som vil oppstå fra 1. juli neste år.

Jeg gleder meg til landsmøtet og markeringen av forbundets 100 år. Takk til Roger Prang, som har gitt oss et praktverk av en historie, som vi har grunn til å være stolt over. Slik vi har grunn til å være stolt over den jobben vi gjør hver dag, året rundt i hele landet.

Også de neste 100 år har taxi en nøkkelrolle å spille i persontransporten.

Øystein Trevland.

(Fra TAXI nr 5, august 2019)

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.