Gå videre til innhold
Det er god prisinformasjon på Gardermoen, og man kan også bestille lokale turer på automatene. Men ikke alle bruker dem. Geir Roar Netlandet er daglig leder på Taxidepot. Nylig kom informasjonsbua opp ved holdeplassen.
Det er god prisinformasjon på Gardermoen, og man kan også bestille lokale turer på automatene. Men ikke alle bruker dem. Geir Roar Netlandet er daglig leder på Taxidepot. Nylig kom informasjonsbua opp ved holdeplassen.

Nyhet -

Vil rydde opp på Gardermoen

- Dette er kanskje taxinæringens største omdømmeproblem, og det må løses. Det er ikke holdbart at så mange kunder behandles slik.

Det sier NT-leder Øystein Trevland om situasjonen på Oslo Lufthavn, Gardermoen. I det siste har det vært nye medieoppslag basert på sinte kunder som ikke har fått taxi til Jessheim eller hotellene rundt flyplassen.

- Vi tar dette på største alvor, og er i dialog med Avinor. Det sier Kurt Gjøen i ODI, som er majoritetseier i Taxi Depot AS til bladet TAXI. Mye er gjort for å lette kundenes valg, men mange sjåfører bryter plikten til å ta de korte turene.

Kraftig kritikk

Romerikes Blad og andre medier har i det siste satt nytt fokus på at mange taxisjåfører på Gardermoen nekter å ta lokale turer, eller forsøker å skremme kundene med skyhøye priser. Ventetiden i taxidepot kan være lang, og sjåfører i en del mindre sentraler satser mye på turer til Oslo.

Det skal likevel ikke gå utover kunder som skal til Jessheim eller hotellene rundt Gardermoen. Alle er pliktig å ta de turene kundene ber om.

Taxi Depot AS har sørget for taxivakter døgnet rundt, og disse skal hindre siling av turer og diskusjoner om dette mellom kunde og sjåfør. Ikke alle klarer å sette motvillige sjåfører på plass.

Problemet oppstår ofte om natta, da øvrig kollektivtransport har stanset, og det kan komme fulle fly med passasjerer som skal ha taxi ulike steder. Taxi-vaktene har problemer med sjåfører som går sammen om å sile turer, og som skaper uorden.

Mye er gjort

Et problem er at kundene i for liten grad benytter bestillingsautomatene som det er tre av ved holdeplassen ved internasjonal ankomst, to ved innenlands ankomst, og én inne ved informasjonsskranken for kollektivtransport. Der kan kundene enkelt bestille tur dit de skal og velge selskap etter pris og annen informasjon.

I tillegg til bestillingsautomatene er nettsiden taxi-guide.no informativ og enkel å bruke for prisoversikt og bestilling. Etter en del om og men er det også kommet på plass en betjent taxibod ute ved holdeplassen. Styrking av vaktholdet på døgnbasis ved innleie fra Securitas for nattevakt er en ordning som ble innført for ett år siden, og koster Taxi Depot 1,1 million kroner i året.

Drosjene betaler 97 kroner inkl. mva. for å kjøre inn på depot og vente på framkalling til forplass ved terminalen.

Ryddet i økonomien

Oslo Drosjeeieres Innkjøpslag (ODI) overtok aksjemajoriteten (67 prosent) fra høsten 2016 og har snudd en dårlig økonomi slik at egenkapitalen er gjenvunnet. Resten av aksjene eies av taxisentraler, med Oslo Taxi som den største.

Daglig leder på Taxi Depot AS, Geir Netlandet, rapporterer til Kurt Gjøen er som direktør i ODI og styremedlem i Taxi Depot AS.

Gjøen sier til TAXI at Taxi Depot tar kritikken fra kundene ytterst alvorlig. Det er møter med Avinor på høyt nivå om saken, og det skal snart innkalles til et eiermøte med fokus på tiltak og et nytt regelverk.

Avtalen med Avinor skal snart fornyes. Ett av punktene i dagens avtale krever likebehandling og konkurransenøytralitet, noe som hevdes å være et hinder for å ha en egen kø for lokale turer. Taxi Depot mener også plassen er for liten til å ha køordning for ulike sentraler, slik for eksempel Kastrup og Arlanda har.

Lokalt sidespor

Mediene har omtalt flere konkrete klagesaker, og kritikken har bygd seg opp. Romerikes Blad har hatt en serie med oppslag. I ett av dem gikk Dag Bakke i Taxi Romerike ut med at kundene kan gå til nærmeste hotell og bestille lokal taxi derfra.

– Dette vil jeg sterkt fraråde. Vi forutsetter at Dag Bakke i Taxi Romerike forholder seg til inngåtte avtaler. Med å oppfordre til dette undergraver han hele taxidepotet, svarte daglig leder i Taxidepot AS, Geir Roar Netlandet.

Taxi Romerike har i det siste kjørt radioreklame for denne løsningen.

Kommunen på banen

29. januar kom Ullensaker kommune på banen. Varaordfører Lars Halvor Stokstad Oserud (Sp) sa dette til RB:

– Vi har et ansvar for innbyggerne våre, men vi har også ansvar for gjestene våre. Og som flyplasskommune har vi fryktelig mange gjester. Det må vi være bevisste på. Jeg synes det er leit og bekymringsverdig hvis våre gjester skal bli behandlet på den måten vi har hørt så mange eksempler på. Jeg ville ikke likt det selv, hvis jeg kom til en ukjent plass og slik oppførsel var det første som møtte meg, sier varaordføreren.

”Hånlatter”

”Ble møtt med hånlatter” var overskriften i flere av medieoppslagene. Advokat Steinar Mageli uttalte dette etter at han og kona ville ta taxi til Jessheim. To måneder senere opplevde deres datter det samme.

Mageli prøvde å forklare taxisjåførene at de er pliktig til å kjøre også kjøre kortere turer. - Sjåførene svarte med hånlatter, uttalte han til Dagbladet. Etter det fikk han meldinger fra flere som har opplevd det samme. Han mener saken kan være ødeleggende for Norges omdømme som turistnasjon.

- Når turister kommer til Norge er det første de stifter bekjentskap med drosjenæringen. Du får en mulighet til å etterlate deg et førsteinntrykk, og taxidriften på Oslo Lufthavn er helt ødeleggende for hvordan Norge ønsker å framstå for gjester. - Det er utrolig at de ikke har klart å rydde opp i det sa han til avisene.

”Maktesløse”

– Det skjer vel dessverre daglig at enkelte taxisjåfører nekter å kjøre turer, men vi har begrenset makt til å løse problemet. Siden vi skal være mest mulig nøytrale, blir vi også maktesløse når det kommer til de største problemene. Vi registrerer avvikene og sender sakene over til sentralene og noen ganger løyvemyndighetene, uttalte Netlandet til Romerikes Blad.

Han understreker at de generelt har et godt forhold til sjåførene, men at et lite mindretall innimellom ødelegger for det store flertallet.

Får skriftlig advarsel

Kommunikasjonsrådgiver i Oslo Taxi, Tone Tufte, skrev i en e-post til Dagbladet at de er kjent med at slike episoder skjer.

- Alle Oslo Taxi-sjåfører er fullstendig klar over at de skal kjøre alle turer de får, uansett om det er en lokaltur eller en tur tilbake til Oslo. Det er ikke akseptabelt å avvise kunder, selv om turen ikke er lønnsom for sjåføren, skriver Tufte.

Hun opplyser at sjåfører som gjør dette gis en skriftlig advarsel. Ved gjentatte overtredelser innrapporteres hendelsene til løyvemyndighetene.

Kurt Gjøen sier til TAXI at enkelte bruker pålegget om å oppgi forhåndspris som et middel til å skremme kundene bort fra korte turer, ved å oppgi en fastpris, men unnlater å si at kunden kan velge å betale taksameterprisen.

Gjøen understreker samtidig at taxi-kundene må bli mer bevisste på valg av taxitjenester. Kunden har et fritt valg av taxi ut fra sine preferanser, og bør også være bevisst på hvilke rettigheter man har som taxi-kunde, og hvilke klagemuligheter som foreligger. - Dette gjelder generelt, men ikke minst på Gardermoen og andre flyplasser. Her har næringen mye å gjøre, ikke minst i forhold til dereguleringen som kommer i juli.

Vi har et regelverk med muligheter for sanksjoner, noe som i stor grad følges opp, sier Kurt Gjøen.

Han lover at Taxidepot AS skal gjøre sitt for å få slutt på den dårlige servicen.

Forventninger

NT-leder Øystein Trevland forventer at saken løses i dialogmøtene som er med Avinor, både på landsbasis og Gardermoen spesielt.

Det samme uttrykker redaktøren i Romerikes Blad, som oppsummerer avisens grundige dekning av saken på lederplass under tittelen ”Avinor sitter med nøkkelen”: ”Flyplasseieren foreslår en ordning der de som kjører korte turer ikke mister sin plass i køen. Hvordan dette skal organiseres må det bli opp til Taxi Depot å håndtere. Det bør skje raskt. Helt handlingslammet kan vel ikke selskapet være. Det holder nå”.

AH. Utdrag fra bladet TAXI nr 1, 2020.

Bilde:

Geir Roar Netlandet i Taxidepot har fått på plass god prisinformasjon, taxiverter døgnet rundt og egen bod ved holdeplassen, men noen sjåfører ødelegger ved å nekte å ta korte turer.

Emner

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.