Gå videre til innhold
Det svekker tilliten til politikken når regjeringen overkjører fagkunnskap og vektige høringsuttalelser, sier Øystein Trevland.
Det svekker tilliten til politikken når regjeringen overkjører fagkunnskap og vektige høringsuttalelser, sier Øystein Trevland.

Pressemelding -

Destruktiv taxipolitikk

Regjeringens frislipp av drosjeløyver vil gi dårligere tilbud til publikum og dårligere arbeidsforhold i næringen. Det er trist at regjeringen går inn for å gjøre de samme feilene som mange andre land har gjort før.

Det sier leder i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland. Lovforslaget blir oversendt Stortinget imorgen, men NT er kjent med at innholdet blir så godt som uendret etter høringen.

I fjor kom liberaliseringer i Finland og Danmark. Begge har ført til overetableringer i byene, med lavere kvalitet og høyere priser, og svekket tilbud i distriktene.

En helt fersk rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) viser at regjeringens forslag er det verst tenkelige av alle alternative regimer for Oslo. (link)

Svekket tillit

- Det svekker tilliten til høringsinstituttet og kvaliteten i politikken når fagkunnskap og så mange seriøse og erfaringsbaserte høringsuttalelser blir overkjørt. Om de ikke ville høre på næringen, burde Regjeringen i det minste ha hørt på Regelrådet, Norsk Øko-Forum, Politiet, de funksjonshemmedes organisasjoner og fylkeskommunene. Alle advarer mot forslaget.

Forslaget er ikke bygget på kunnskap, men på politisk ideologi og på lobbyvirksomhet fra et utenlandsk piratselskap. Regjeringen sier i sin plattform at den vil ha ”økt bruk av delingsøkonomi i persontransporten”. I praksis er det et ja til løsarbeidersamfunnet og sosial dumping. 

- Det går en klar linje fra Uber og deres PR-byråer - via det inhabile Delingsøkonomiutvalget  og rett inn i regjeringen, sier Trevland. Flere politikere har vært rene agenter for dette selskapet, og har nå vunnet fram. Det er skremmende. 

Større forskjeller

De etablerte og seriøse taxisentralene vil få noe mer frihet, og det er bra. Det blir enda viktigere enn før at kundene blir oppmerksom på at en taxi ikke er en taxi. Det vil bli enda større forskjeller i kvalitet og priser, og flere useriøse aktører.

Den største faren er at et utall hobbyløyvehavere vil splitte markedene så mye at det ikke vil være mulig å opprettholde et helhetlig tilbud med anstendige arbeidsvilkår, sier Trevland.

Det første som faller er plikten til å være tilgjengelig døgnet rundt. Ingen kan heller stille krav til en sentral om å ha tilbud for rullestolbrukere. Maksimalprisene oppheves.

Drosjene har ”et viktig samfunnsoppdrag”, som H-Frp-regjeringen selv sa det i sin plattform fra 2013. Når flertallsregjeringen nå i praksis vedtar å avvikle dette samfunnsoppdraget, til fordel for et kaotisk marked, vil det slå tilbake når folk får se konsekvensene, tror Trevland.

Han har ingen tro på enerettsmodellen som Regjeringen mener skal berge tilbudet i distriktene. – Det blir mye uro og kamp om dekningen i alle fylker og kommuner framover. Uten samordning med pasientreiser har retten ingen mening, og ingenting tyder på at det vil skje. 

Emner


Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer nær 5.000 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.