Gå videre til innhold
Samferdselsministeren har ikke noe faktagrunnlag for å påstå at frislipp gir bedre drosjemarkeder. Alle tidligere forsøk har gjort det verre både for kunder og sjåfører, sier Øystein Trevland i Norges Taxiforbund.
Samferdselsministeren har ikke noe faktagrunnlag for å påstå at frislipp gir bedre drosjemarkeder. Alle tidligere forsøk har gjort det verre både for kunder og sjåfører, sier Øystein Trevland i Norges Taxiforbund.

Pressemelding -

Lettvint propaganda fra samferdselsministeren

I dag kom den nye yrkestransportforskriften, som utfyller regelverket for frislipp av drosjeløyver fra 1. juli 2020. Samtidig kom samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) med en pressemelding som provoserer næringen.

Den eneste endringen etter høringsrunden er at merkingen av en taxi skal være på minst 10 cm, i stedet for 4, som først foreslått. – Det er vel og bra, men de burde også ha opprettholdt kravet til taklampe, slik politiet ba om i høringen. Alle bør kunne se tydelig forskjell på en drosje og en privatbil, sier leder i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland.

- Forskriften og Dales pressemelding bekrefter bare regjeringens ønske om å gjøre taxi til en hobby, og legge til rette for utenlandske ”plattformselskaper”. Det betyr en demontering av drosjenes samfunnsoppdrag og fritt fram for løsarbeidersamfunnet, sier Øystein Trevland, leder i Norges Taxiforbund.

Han er provosert av Dales utsagn i pressemeldingen, der det blant annet står:

- Regjeringa ønsker eit betre drosjetilbod til passasjerar i heile landet. Folk forventar gode dør-til-dør-tenester, og vi må sjå moglegheitene som ligg i ny teknologi. Endringane i samband med drosjeregelverket er no på plass. Med dei får vi ein drosjemarknad som fungerer betre enn i dag og som legg til rette for meir innovasjon og større valfridom for kundane. Dette er viktige skritt mot morgondagens mobilitet, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

- Dette er en ren propagandatekst uten substans, sier Trevland. – Liberaliseringen har ingenting med teknologi og innovasjon å gjøre, og alt tyder på at tilbudet til publikum blir svekket. Allerede nå varsler mange småbysentraler at de vil legge ned tilbudet på nettene i ukedagene. I storbyene vil det bli enda mer kaotiske tilstander enn i dag, sier Trevland.

- ”Enerettsmodellen” som skulle sørge for at tilbudet i distriktene blir som før, er i full oppløsning før den er iverksatt i fylkene, og Dale er helt uinteressert i konsekvensene for inntekts- og arbeidsforholdene i næringen.

Debatten om løsarbeidersamfunnet vil møte Dale og regjeringen som en boomerang når dette frislippet blir virkelighet, mener Trevland.

Inntil videre beholdes kravet til taksameter, siden regjeringen så langt ikke har greid å finne et alternativt som sikrer den samme kontrollen med innberetning av skatt, arbeidstid og andre data.

Norges Taxiforbund har bedt departementet utsette iverksettelsen av lovverket til 1. januar 2021, siden forskriften først er gjort kjent nå.

Emner


Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer nær 5.000 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.