Gå videre til innhold
Et frislipp vil bli spesielt negativ for Oslo.
Et frislipp vil bli spesielt negativ for Oslo.

Pressemelding -

Regjering for Iøsarbeidersamfunn?

Regjering for Iøsarbeidersamfunn? Byrådsleder Raymond Johansen har helt rett. Regjeringens frislipp av drosjeløyver vil bli spesielt negativt

Byrådsleder Raymond Johansen har helt rett. Regjeringens frislipp av drosjeløyver vil bli spesielt negativt for Oslo. Det er spesielt i en tid hvor privatbilismen i byen skal reduseres, at enhver som vil kan registrere sin egen bil som taxi. I Stockholm ble såkalte «friåkere» (løyvehavere uten tilknytning til taxisentral) et mareritt for hele byen, med ågerpriser og skatteunndragelser. De måtte reguleres for å unngå det verste, men fortsatt er det slik at det norske utenriksdepartementet i sine reiseråd for Stockholm finner grunn til å advare:

«Taximarkedet i Sverige er deregulert, hvilket betyr at prisene kan variere voldsomt. Særlig i Stockholm opplever mange at prisene kan variere flere hundre prosent. Et godt råd er derfor å benytte store og anerkjente selskaper som Taxi Stockholm og Taxi Kurir, og eventuelt avtale fastpris.»

Hva er poenget med å innføre dette i Norge? Hva er poenget med å øke den overetableringen som er der allerede i dag, og fører til landets høyeste priser?
Når statssekretær John-Ragnar Aarset (H) kommenterer saken, viser han at regjeringen ikke forstår hvordan drosjemarkedene fungerer, og ikke tar ansvaret for en feilslått politikk fra sine partifeller i hovedstaden. Det er ikke dagens lov med antallsregulering som er årsak til et ødelagt marked i Oslo, men at byrådene fra 2000 og utover ikke har fulgt lovens hensikt, og redusert løyvetallet i pakt med en sterkt bedret kollektivtransport.

Heller ikke Johansen har fulgt sine egne løfter om å redusere antall løyver.
Verst med den nye loven er den bevisste tilretteleggingen for «nye aktører». I praksis betyr dette utenlandske «plattformselskaper» som fremmer løsarbeidersamfunn, sosial dumping og en uhemmet trafikkøkning i storbyene.
Sjåførene er «selvstendig næringsdrivende» uten selvstendighet, slik at arbeidstakerrettigheter kan omgås. Derfor er denne modellen nylig erklært ulovlig av fransk høyesterett, og den skal behandles av britisk høyesterett i sommer, etter at selskapet Uber har tapt i tre instanser tidligere.
Også i Ubers og Lyfts hjemstat i USA, California, er modellen erklært ulovlig, mens den altså ønskes velkommen av den norske regjering.

Aarsets kommentar i Dagsavisen tyder på at ledelsen i Samferdselsdepartementet ikke har forstått at dette handler om noe annet enn ansattes vilkår. Sjåførene i selskaper som Uber og Lyft er ikke ansatt, de er løsarbeidere, og har dermed ikke vanlige rettigheter som gjelder i arbeidslivet.
I et møte med oss nylig sa statssekretæren at regjeringen ikke vil ha et løsarbeidersamfunn. Det er bra. Da forventer vi at loven justeres, slik at ikke det motsatte skjer.

Emner


Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.