Gå videre til innhold
Taxikalkulator.no har vært ute av funksjon i det siste, og er nå avviklet. De enkelte taxisentraler har ansvaret for egen prisopplysning.​
Taxikalkulator.no har vært ute av funksjon i det siste, og er nå avviklet. De enkelte taxisentraler har ansvaret for egen prisopplysning.​

Pressemelding -

Taxikalkulatoren avvikles

Taxikalkulatoren, som kunne beregne priser på taxiturer i hele Norge, må dessverre avvikles. Dette er vedtatt i Forum for taxisentraler, som har driftet den siden starten i 2013.

Årsaken er at det påløper uforholdsmessige høye kostnader for å drifte tjenesten, og det vil også koste for mye å forbedre den slik den burde.

I tillegg vil regjeringens frislipp av drosjeløyver fra 1. juli neste år gjøre taxinæringen mer fragmentert, og dermed vil det også bli mer komplisert å opprettholde kalkulatoren. Den er basert på tillit, ved at alle aktører oppgir sine faktiske takster til enhver tid.

- Det er allerede krevende å holde kalkulatoren oppdatert i dag, og det kommer ikke til å bli enklere dersom det oppstår flere nye sentraler og «friåkere», sier utredningssjef Kristoffer Fosse Hanssen i Norges Taxiforbund, som har hatt det praktiske ansvaret for kalkulatoren.

Forum for taxisentraler er en avdeling i taxiforbundet, men samler ikke alle landets sentraler. Forumet har brukt betydelige beløp på etableringen og driften, men finner det ikke forsvarlig lenger.

I utgangspunktet var taxikalkulator.no et verktøy for at kundene kunne orientere seg i taximarkedet. Etter hvert har bruken i større grad blitt vridd over mot aktører i næringen som bruker den for å beregne fastpriser som de kan presentere for kunden.

- Summen av dette har gjort at forumet ikke lenger ønsker å drive kalkulatoren. Vi vil vurdere om andre kan overta tjenesten og domenet. Det bør kanskje være en oppgave for det offentlige, sier Svein Svimbil, som er leder i Forum for taxisentraler.

Emner


Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer nær 5.000 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.