Gå videre til innhold
Enhver må velge parti på egne premisser, men næringen er tjent med et regjeringsskifte, sier leder i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland.
Enhver må velge parti på egne premisser, men næringen er tjent med et regjeringsskifte, sier leder i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland.

Pressemelding -

​Tilbake til start med borgerlig flertall?

Det er liten tvil om at drosjenæringen går mer forutsigbare tider i møte med et regjeringsskifte. Med fortsatt borgerlig flertall, er det ”tilbake til start” og nye runder med diskusjon og dragkamp om rammebetingelsene.

- Det er trist, men sant, sier NT-leder Øystein Trevland. Han mener enhver må bestemme seg for eget partivalg, men sier klart at drosjenæringen som sådan er tjent med et regjeringsskifte.

– Det burde ha vært unødvendig, særlig når dagens regjering hadde en så god formulering om vår plass i kollektivtransporten og ”et viktig samfunnsoppdrag” i dagens regjeringsplattform. Men i Høyres og Frps partiprogrammer gjenspeiles ikke noe av dette.

Tvert imot går begge inn for å avvikle behovsprøvingen, og dermed ”taxi overalt alltid”. Det skapes også stor usikkerhet om drosjeyrket skal kunne være til å leve av. – Alle sier de er imot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, men vi opplever en tafatt holdning til piratvirksomheten, enten den gjelder Uber, Haxi, Facebookgrupper eller andre som undergraver drosjetilbudet i landet.

Usikkerheten ved et borgerlig flertall underbygges av at Venstre åpner for lokalt bestemte frislipp i byene for å støtte Uber, og KrF er uforutsigbare.

På den rødgrønne siden er Senterpartiet krystallklart i sine programmer og engasjement for næringen. Arbeiderpartiet , SV og Rødt vil heller ikke kaste drosjene på båten. MDG er uklare.

Ikke skrevet i stein?

- Erfaring viser at dialog og kunnskap når inn etter hvert, og programformuleringer ikke er skrevet i stein. Men det koster mye tid, krefter og penger å skulle forklare alt fra grunnen av i hver eneste periode, sier Trevland.

Han er ikke misfornøyd med regjeringen, men beklager at de borgerlige partiene er så feige i møtet med Uber og deres støttespillere internt. – Dermed er signalene til næringen at vi ikke kan vite noe som helst om hvor veien går videre. Og Uber satser åpenbart på at de skal få medhold fra disse partiene. – I praksis vil det neppe skje, men det er på grunn av dette at den ulovlige virksomheten fortsetter, sier Trevland.

 Regjeringen

Den sittende blå-blå regjeringen har foreslått moderate endringer i lovverket etter fire år, mye intern debatt og sterkt press fra liberaliserings- og ubertilhengere i egne rekker.

Det kan vi ta som et tegn på at lettvinte påstander og lite gjennomtenkte forslag også denne gang møter veggen når forvaltning og politikere må gå så grundig inn i sakene som lovbehandling krever.

Det begynte også bra med denne formuleringen i plattformen fra Sundvollen i 2013: "Drosjepolitikken skal ses på som en del av kollektivpolitikken, og bransjen har et viktig samfunnsoppdrag".

Formuleringen har ikke vært benyttet av regjeringen selv der den kunne ha blitt vist til, for eksempel i NTP og i reiselivsmeldingen. Mange i regjeringspartiene har direkte motarbeidet den.

Statsministeren og samferdselsministeren har møtt Uber, men åpenbart ikke bedt dem avslutte ulovlig virksomhet. Til drosjenæringen har de sendt statssekretærer. De har vært saklige og imøtekommende, men har vært nesten tause utad i mediene. Dermed har Uber ikke hatt noe politisk press for å avslutte sin ulovlige virksomhet, slik de har gjort i de andre nordiske landene. - Avgjørelser i retten og avsløringer av skattejuks bryr de seg åpenbart ikke om,

Se egen sak om evaluering av partienes drosjepolitikk. Senterpartiet best i test. Venstre verst. 

(Fra bladet TAXI nr 5, 2017). 

Emner


Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer nær 5.000 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.