Gå videre til innhold
Avgjørelsen viser at Uber ikke hadde noe i Delingsøkonomiutvalget å gjøre, sier direktør Roar Refseth i Norges Taxiforbund.
Avgjørelsen viser at Uber ikke hadde noe i Delingsøkonomiutvalget å gjøre, sier direktør Roar Refseth i Norges Taxiforbund.

Pressemelding -

Uber er ikke delingsøkonomi

Dagens avgjørelse i EU-domstolen stadfester at Uber ikke er delingsøkonomi eller bare en teknologiplattform, men taxivirksomhet, og skal behandles deretter i nasjonale lovverk.

- Avgjørelsen er logisk og kom ikke uventet, ettersom generaladvokaten allerede i mai innstilte på denne konklusjonen, sier direktør Roar Refseth i Norges Taxiforbund.

Avgjørelsen er også i tråd med dommer i Norge, Norden forøvrig og i mange enkeltland innenfor EU. Uber har drevet organisert pirattaxivirksomhet, og har akseptert straffer for dette.

Det viktigste med dommen er at den for godt parkerer Ubers egne, og deres støttespilleres påstander om at de var noe annet enn drosjevirksomhet, og skulle være i en slags gråsone i lovverket. Videre at de skulle representere noe nytt og innovativt, som «ikke kunne forbys».

Avgjørelsen viser også at Uber ikke hadde noe i Delingsøkonomiutvalget å gjøre.

- Mange innen politikk, medier og næringsliv bør gå i sitt lønnkammer i dag, etter at de ukritisk har formidlet Ubers falske narrativ gjennom tre års ulovlig virksomhet i Norge. Det var fullt mulig å avsløre dette fra starten.

Nylig kom nyheten om at Uber fortsetter å drive med milliardunderskudd hvert kvartal, og ikke er en bærekraftig forretningsmodell. Dette vil forsterke seg ytterligere nå det nå er fastslått for hele Europa at selskapet må følge nasjonale lover for persontransport, sier Refseth.

Emner


Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer nær 5.000 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Pressekontakt

Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer 3,500 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.