Gå videre til innhold

Siste nytt

En bransjeorganisasjon som samler bedriftene innen fagområde radon

NRF er en bransjeorganisasjon som samler medlemsbedriftene i felles arbeid for å ivareta og fremme kunnskap og faginteresser innen fagområde radon.

Tjenester og produkter som ytes av våre medlemmer skal være basert på kvalitet og kunnskap og vi skal være en pådriver for utvikling av metoder og standarder. På denne måten skal våre medlemmer være en foretrukne leverandører av produkter og tjenester innen radonområdet.

NRF skal representere bransjen i alle spørsmål ovenfor myndighetene samt samarbeide med offentlige etater og andre bransjeorganisasjoner. Vi skal være en naturlig bidragsyter vedrørende nye lover og forskrifter samt endring av disse.

Norsk Radonforening
c/o Friske Rom AS - PB. 2145 Strømsø
3003 Drammen
Norge