Bilde -

Engelsk pelargonia med intense burgundersjatteringer

 • Lisens: Bruk i media
  Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
 • Kreditering: www.obp.no
Last ned

Emner

 • Sesong

Kategorier

 • blomsterromantikk
 • norskprodusert
 • norske blomter
 • februarblomst
 • pelargonia x domesticum
 • engelsk pelargonia

Kontakter

Tove Ladstein

Pressekontakt Informasjonsansvarlig Informasjon om blomster og planter, leder av OBP +47 97 95 64 54

Relatert innhold