Nyhet -

Ulykken i Mexicogulfen

- Sikkerheten på norsk sokkel er min høyeste prioritet, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

 

- Jeg vil derfor forsikre meg om at selskapene på norsk sokkel tar i bruk resultatene av granskingen fra hendelsen i Mexicogulfen i deres arbeid med å bedre sikkerheten, sier olje- og energiministeren.

 

Platformen Deepwater Horizon sank forrige uke etter å ha stått i brann i to døgn etter en eksplosjon. 11 personer er bekreftet omkommet i ulykken. Ulykken har ført til et omfattende oljeutslipp. Les mer.


Norske myndigheter vil også yte hjelp til oppryddingsarbeidet dersom det blir aktuelt.
- Jeg ønsker at Norge skal bistå USA i det pågående arbeidet med å redusere skadevirkningene, men dette må styres av amerikanske behov. Norge vil vurdere hva slags bistand som vil gis så snart vi får en eventuell forespørsel fra amerikanske myndigheter, sier Riis-Johansen.

I forbindelse med sitt besøk til Houston, Texas denne uken har statssekretær Robin Kåss på vegne av olje- og energiministeren tatt opp muligheten for norsk bistand i etterkant av ulykken med Deepwater Horizon. I tillegg er det tatt initiativ til at resultatene fra granskingen av denne ulykken skal brukes i det kontinuerlige arbeidet med å bedre sikkerheten på norsk sokkel.

Under besøket i Houston møtte Kåss flere representanter for norsk olje- og gassnæring. Kåss understreker at det er viktig at norske firmaer bidrar med sin kompetanse hvis det kan redusere skadevirkningene av ulykken. Statoil har gitt BP tilbud om personell og annen teknisk assistanse. Kåss hadde også kontakt med lederen av Kystvakten i Houston og ble orientert om hvordan oljevernarbeidet foregår. Kåss har i tillegg mottatt melding fra amerikanske petroleumsmyndigheter (MMS) om at Norge og andre land vil få informasjon om funnene fra granskingen i fall disse kan være relevante også for virksomhet utenfor USA.


- Dette er en stor ulykke med omfattende og tragiske konsekvenser. Hendelsen setter sitt preg på denne delen av USA og jeg har møtt mange mennesker som er bekymret for hvordan oljeutslippet vil kunne skade miljøet i regionen, sier Robin Kåss.

Norske myndigheter følger situasjonen i Mexicogulfen nøye. Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen og arbeidsminister Hanne Bjurstrøm hadde i forrige uke et møte med Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet hvor de ble orientert om ulykken og gitt en gjennomgang av situasjonen. Kystverket har respondert positivt på muligheten for å yte bistand til USA dersom det kommer en henvendelse. Kystverket har i tillegg til egenkapasitet kontaktet norske utstyrsleverandører og NOFO (Norsk oljevernforening for operatørselskap) med tanke på hva Norge bidra med. Se pressemelding fra Arbeidsdepartementet.

Deepwater Horizon og relevans til norske forhold (lenke til artikkel fra Petroleumstilsynet)

Emner

  • Petroleumsindustri, olje, gass