Gå videre til innhold
OFV presenterte i dag statistikken over bilåret 2019
OFV presenterte i dag statistikken over bilåret 2019

Pressemelding -

Bilsalget ned i 2019 – elbilene øker fortsatt mest

Salget av nye personbiler gikk i 2019 ned med 3,8 prosent i forhold til 2018. Mens salgskurven for diesel- og bensinbiler sank, så økte salget av nye elbiler med over 30 prosent. Samtidig sank salget av ladbare hybrider med 27,3 prosent i 2019.

Totalt ble det solgt 142 381 nye personbiler i Norge i 2019, mot 147 929 året før. Elbilsalget økte til 60 316 mot 46 092 i 2019, en økning på 30,9 prosent. Salget av ladbare hybrider gikk ned med 27,3 prosent i forhold til 2018, mens salget av hybrider hadde en økning på 7, 5 prosent i 2019.

Det viser tallene som ble presentert da OFV fredag formiddag hadde sin årlige presentasjon med gjennomgang av det norske bilåret og bilsalget i 2019.

Bensinbilsalget falt kraftig

For første gang på flere år sank salget av bensinbiler kraftigere enn dieselbiler, nedgangen var på 31,4 prosent, mens dieselbilsalget kun sank med 13,1 prosent. – At bensinbilsalget prosentvis sank mer enn for dieselbiler, skyldes blant annet at mange av bensinbilene er små biler og for disse finnes det nå mange hel- eller delelektriske alternativer. Dieselbilene er gjerne er større, kraftigere og romsligere familiebiler som flere ønsker seg. Dette gjenspeiles også i salget av store elbiler, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Mange på gjerdet

Den store nedgangen i salget av ladbare hybrider og at ikke elbilsalget har økt enda mer, slik det så ut til første halvår – kan tyde på at en del bilkjøpere har satt seg på gjerdet i påvente av større og mer familievennlige elbiler og ladbare hybrider som vi vet vil komme i 2020 og 2021.

Skjerpende krav

Det kan kanskje virke overraskende på mange at salget av ladbare hybrider nærmest stoppet opp høsten 2018 etter en periode med sterk økning i etterspørselen, men dette ikke er overraskende for bilbransjen. – Skjerpende krav i forbindelse med nytt beregningssystem for utslipp, WLTP, førte til at en lang rekke ladbare hybridmodeller ble trukket tilbake fra markedet og måtte tilpasses de nye reglene. Både bilutvalg og leveringssituasjonen ble begrenset, sier Solberg Thorsen. I tillegg har trolig endringer i avgiftspolitikken bidratt til å dempe salget av ladbare hybrider i en periode. – I og med at det primært er de ladbare hybridene med lang rekkevidde som gir merkbare fordeler i forhold til nybilpris, ser vi en økning i salget i siste halvår 2019 at, sier han. Ladbare hybrider med lang rekkevidde har kommet tilbake i salg, og det vil komme enda flere nye modeller i tiden fremover.

Elbilsalget ytterligere opp i 2020?

– Elbilsalget ble omtrent som forventet, basert på hva som finnes av tilgjengelige merker og modeller. Men nå, i 2020 og framover, kommer det et mye bredere utvalg av biler som både har lenger rekkevidde, er større og i overkommelige prisklasser for folk flest. Derfor tror vi at elbilandelen vil bli enda høyere i 2020 enn i 2019, sier Solberg Thorsen.

Toppåret 1986

Mens nybilsalget har hatt en stigende trend i flere år, viser nedgangen i bilsalget både i 2018 og 2019 et brudd med trenden over de siste 10 årene. De to siste årene har salget gått ned. Fra 1960 og fram til nå, har det gjennom de siste 60 årene vært ti enkeltstående år der salget av nye personbiler har vært høyere enn 140 000 i Norge: I 1977, 1985, 1986 samt årene 2013-2019. Året 1986 skiller seg ut som toppår med 167 352 nye personbiler.

Bruktimporten ned

Mange forventet en økning i bruktimporten, men i stedet har denne gått betydelig ned. Nedgangen i antall biler har gått fra 21 393 biler i 2018 til 15 468 i 2019. Det tilsvarer en nedgang på hele 27,7 prosent.

Vedlagt i link ligger presentasjoner fra presentasjonsmøtet i dag.

For ytterligere informasjon, kontakt:Direktør Øyvind Solberg Thorsen, mobil 959 26 018, eller på e-post: ost@ofv.no
Avdelingssjef Pål Bruhn, mobil 414 32 868, eller på e-post: pb@ofv.no


Related links

Emner

Tags


OFV er en politisk uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for trygge og effektive veier for alle, med minst mulig skade på mennesker og miljø. OFV ble stiftet i 1948, og har ca. 60 medlemmer som er opptatt av samferdselspolitikk. Blant medlemmene er det både trafikkorganisasjoner, bilimportører, kollektivselskaper, oljeselskaper, forsikringsselskaper og entreprenørselskaper.

Pressekontakt

Lillann Weggersen

Lillann Weggersen

Pressekontakt Samfunns- og kommunikasjonssjef Kommunikasjon 48048781