Gå videre til innhold
F.v: Camilla Ferstad (prosjektleder), Abtin Rahmanian (daglig leder i Optus Digitalbyrå) og Morten Samson Onarheim (daglig leder i Optus Asker og Bærum).
F.v: Camilla Ferstad (prosjektleder), Abtin Rahmanian (daglig leder i Optus Digitalbyrå) og Morten Samson Onarheim (daglig leder i Optus Asker og Bærum).

Pressemelding -

Optus Digitalbyrå oppretter strategisk viktig kontor

Optus Digitalbyrå oppretter Optus Asker og Bærum. Morten Samson Onarheim blir daglig leder for det nye kontoret. – Det nye kontoret gjør oss mer tilgjengelige vestover i Viken.

Optus Asker og Bærum blir Optus' tredje lokalkontor. Fra før har digitalbyrået kontorer i Lillestrøm og Bergen.

Morten Samson Onarheim er ansatt som daglig leder og partner. Han har lang erfaring innen digital markedsføring og har jobbet som rådgiver, salgssjef og selger i mediebransjen. Han ser frem til å hjelpe nye kunder lenger vest i Viken.

Det er flere grunner til at Optus Asker og Bærum opprettes akkurat nå.

– Vi ser at flere bedrifter i regionen har behov for hjelp og bistand, og området har stort potensial med godt næringsliv og nærhet til Oslo. Utviklingen vi ser i samfunnet nå stiller særlige krav til digital tilstedeværelse, og det har fått mange bedrifter til å våkne og se seg om etter nye måter å markedsføre seg på. Vi har allerede hjulpet flere bedrifter med den utfordringen.

Onarheim sier at Optus legger vekt på å være et lokalbyrå. Det innebærer å være lokalt til stede i de områdene de ønsker å satse. – Det nye kontoret gjør oss mer tilgjengelige vestover i Viken.

Abtin Rahmanian, daglig leder i Optus Digitalbyrå, sier at kontoret i Asker og Bærum er strategisk viktig for å kunne ta grep om Romerike og Oslo, som er byråets største markeder.

– Morten er en veldig god ressurs som kan bidra med kunnskap innen større nettsider og SEO, samt å spre godt humør i selskapet, sier Rahmanian.

Onarheim har lokal kjennskap til området og bedriftene som finnes der, og gleder seg til å bidra med sin kompetanse. Han vil jobbe fra Bærum og være tett på næringslivet der og i Asker, og vil være tilgjengelig for de bedriftene i regionen som trenger bistand.

– Det er viktig at vi får et nytt ben å stå på i en annen region, sier Onarheim. – Vi bistår både de bedriftene som helst jobber lokalt, og de som ønsker å nå ut nasjonalt. Vi ønsker å tilby våre tjenester på en måte som er tilpasset hva kundene trenger, og etterstrebe våre kunders behov. Optus Asker og Bærum blir en lokal tilbyder av alle tjenestene til Optus Digitalbyrå og Optus Studio.

Emner

Tags

Regioner


Gjennom vår kunnskap innen digital markedsføring hjelper Optus din bedrift med å nå ut til flere riktige kunder, investere smartere og øke fortjenesten. I tillegg til bred kompetanse innen feltet har vi også lokal kunnskap, som er et svært viktig punkt i markedsføringen for de aller fleste bedrifter.

Optus er en forkortelse for «optimize us». Vi i Optus «oss» og ikke «kunden», for de beste resultatene skaper vi sammen.

Pressekontakt

Abtin Rahmanian

Abtin Rahmanian

Pressekontakt Managing Partner 40031163