Skip to content
Nordiske institusjoner fra kjøpere til selgere i eiendomsmarkedet

Press release -

Nordiske institusjoner fra kjøpere til selgere i eiendomsmarkedet

De institusjonelle investorene går fra å være nettokjøpere til nettoselgere i det nordiske eiendomsmarkedet. Det skyldes blant annet økt interesse for eiendomsinvesteringer utenlands, større prosjektporteføljer og at eiendomsallokeringen har blitt for høy hos enkelte av institusjonene, ifølge den ferske rapporten Pangea Insititutional Outlook fra Pangea Property Partners.

Pangea Institutional Outlook er en rapport som kartlegger eiendomsbesittelsen hos de 160 største nordiske institusjonene og deres investeringsstrategier de neste tolv månedene.

– Vi ser et tydelig trendskifte akkurat nå. Nordiske institusjoner har vært store nettokjøpere i det nordiske eiendomsmarkedet gjennom hele 2000-tallet og har drevet prisene, men i løpet av 2018 var de nettoselgere både i Norge og Norden, sier Mikael Söderlundh, analysesjef og partner hos Pangea Property Partners.

Samlet eier de nordiske institusjonene eiendom for cirka 115 milliarder euro, som tilsvarer 9,1 prosent av deres totale eiendeler. I både Norge og Sverige ligger den gjennomsnittlige eiendomsallokeringen på 11,1 prosent, som er høyest i Norden.

– De svenske institusjonene har gradvis økt sin allokering til fast eiendom, mens institusjonene i Finland og Danmark har gått i motsatt retning og redusert allokeringen, selv om det finnes individuelle unntak. I Sverige skyldes økningen både stigende boligpriser og betydelige investeringer, fortsetter Mikael Söderlundh.

De nordiske institusjonene rangerer fortsatt eiendom som en av de mest attraktive aktivaklassene, men konkurransen fra eksempelvis statsobligasjoner har økt. Også alternative investeringer som hedgefond og infrastruktur rangeres høyt, ifølge rapporten.

Ser man Norden under ett, er det offentlige bygg som vurderes som det mest attraktive eiendomssegmentet akkurat nå, etterfulgt av kontor, bolig og logistikk. Flere og flere institusjoner er også interessert i eiendommer i utlandet. I Norge blir kontor vurdert som det mest attraktive segmentet å investere i.

– At nordiske institusjoner går fra nettokjøpere til -selgere skyldes blant annet at eiendom, i sammenligning med andre aktivaklasser, har overprestert i mange år. Store investeringer i eiendom, direkte og indirekte, kombinert med verdivekst har økt eiendom sin del av samlet kapital under forvaltning. Institusjonene nærmer seg derfor sine langsiktige mål for hvor stor prosentandel eiendom skal utgjøre av investeringsporteføljer, sier Bård Bjølgerud CEO og partner i Pangea.

Det er først og fremst de store institusjonene som ser til utlandet, og aller høyest på listen er investeringer i USA og Asia. Europa utenom Norden har derimot blitt mindre attraktivt, ifølge rapporten.

Her kan du laste ned hele rapporten

Subjects


Pangea Property Partners is an independent Nordic corporate finance and advisory firm focusing on the real estate sector. The company has offices in Stockholm, Oslo and London with more than 30 employees. We also have a strategic cooperation with Mrec in Finland. Since 2010, Pangea Property Partners has advised on more than 350 transactions with an underlying property value above €29 billion. The mandates include property divestments and acquisitions as well as large corporate transactions, capital raisings and debt financing.

Press contacts

Mikael Söderlundh

Mikael Söderlundh

Press contact Head of Research & Partner +46 737707790
Bård Bjølgerud

Bård Bjølgerud

Press contact CEO & Partner +47 484 08 080

Related content