Gå videre til innhold
I 2018 vant Pensjonistforbundet fram med kravet om at de som fortsatt ønsker det, skal få pensjonsslippen i postkassa. I år har slaget stått om ordlyden på slippen. F.v. generalsekretær Harald O. Norman og forbundsleder Jan Davidsen.
I 2018 vant Pensjonistforbundet fram med kravet om at de som fortsatt ønsker det, skal få pensjonsslippen i postkassa. I år har slaget stått om ordlyden på slippen. F.v. generalsekretær Harald O. Norman og forbundsleder Jan Davidsen.

Nyhet -

Pensjonistforbundet vant fram: - Pensjon er ikke stønad!

Pensjonistforbundet nådde fram - NAV lover å endre teksten på pensjonsslippen permanent, slik at det i fremtiden skal stå pensjon og ikke stønad. - Statsråden reagerte raskt, og vi er fornøyd med svaret, sier generalsekretær Harald O. Norman.

NAV endret våren 2019 teksten på pensjonsslippen fra "pensjon" til "stønad". Pensjonistforbundet tok dette opp med statsråd Anniken Hauglie i Arbeids- og sosialdepartementet i april. Etter samtalen med statsråden ble pensjonsslippen for juni måned endret til "NAV økonomi pensjon". Men på utbetalingen i juli sto det igjen "NAV økonomi stønad".

Pensjonistforbundet ba derfor igjen statsråden om å ta dette opp med NAV, slik at ordlyden blir korrekt. Grunnen til at Pensjonistforbundet og mange pensjonister har reagert er at folketrygdens ytelser til alderspensjon ikke er en stønad, men en opparbeidet rettighet. Da Pensjonistforbundet la ut saken på Facebook, kom det raskt flere hundre kommentarer, der reaksjonen var unison: Dette finner vi oss ikke i, vi mottar ikke stønad!

- Dette er prinsipielt viktig, og vi er fornøyd med at statsråden er enig med oss og at NAV retter opp feilen, sier generalsekretær Harald O. Norman.

Emner

Pressekontakt

Bjørg Karin B. Buttedahl

Bjørg Karin B. Buttedahl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Kommunikasjon 99445529

For likeverd, initiativ og trygghet

Pensjonistforbundet er landets største organisasjon for pensjonister og har nær 250 000 medlemmer. Pensjonistforbundet har fylkesforeninger i alle fylker og 762 lokallag og foreninger spredt over hele Norge. Vi er partipolitisk nøytrale og jobber med å påvirke myndighetene til å skape et mer aldersvennlig samfunn. Noen av kampsakene våre er å få tilbake forhandlingsretten på alderspensjon, å heve minstepensjonen for enslige, å fjerne underreguleringen av pensjon og økt kvalitet og verdighet i
eldreomsorgen.

Pensjonistforbundet
Torggata 15
0181 Oslo
Norge