Bilde -

Gunnar og Stine

  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
Last ned

Pressekontakt

Christel Langebrekke

Pressekontakt Country Manager Personalhuset Norge 45 42 01 81

Roger Normann Wiik

Pressekontakt Direktør Salg & Marked +47 982 95 223

Relatert innhold