Gå videre til innhold
Leder i miljø- og næringskomiteen i Trondheim kommune Jørn Arve Flått (til venstre),  strategidirektør Per Johannessen i Ragn-Sells og regiondirektør Odd Roger Tiller i Posten gleder seg til Elskede by er i gang i Trondheim
Leder i miljø- og næringskomiteen i Trondheim kommune Jørn Arve Flått (til venstre), strategidirektør Per Johannessen i Ragn-Sells og regiondirektør Odd Roger Tiller i Posten gleder seg til Elskede by er i gang i Trondheim

Pressemelding -

​Elskede by inntar Trondheim

De store næringslivsaktørene Ragn-Sells og Posten/Bring går sammen for å redusere trafikken og skape et renere bymiljø i Trondheim.

«Elskede by» er et samarbeid på tvers av bransjer der målet er å redusere utslipp og antall kjøretøy. De samme miljøvennlige kjøretøyene som frakter pakker inn i sentrum, tar med seg avfall ut.

Initiativet startet som Älskade stad i Stockholm i 2017, og har siden spredd seg til flere byer. Våren 2019 kom det til Malmö og Oslo, og nå står Trondheim for tur.

Det er gjenvinningsselskapet Ragn-Sells og distributøren Posten og Bring som går nye veier for distribusjon og innsamling av gods, avfall og materialer i Trondheim.Resultatet blir mindre utslipp, mindre støy, mindre trafikk og bedre omgivelser.

Mandag ble Elskede by i Trondheim åpnet av lederen i bystyrets miljø- og næringskomite, Jørn Arve Flått. I løpet av våren 2020 vil miljøvennlige sykler og varebiler prege bybildet i Trondheim sentrum.

- Trondheim har ambisjoner om å bli en ledende klima- og miljøby.For å klare det er vi avhengig av å ha næringslivet med på lag. Vi er derfor glad for at store aktører går for å redusere trafikken og bidra til at lufta i byen blir renere, sier ordfører i Trondheim Rita Ottervik.

Alt etter noen måneders drift i Oslo har Elskede by redusert antall ruter for pakker i Oslo sentrum med fire, og nye miljøvennlige kjøretøy har gjort at 18 fossile biler er borte fra sentrumsgatene. Målet er at CO2-utslippene fra disse transportene skal reduseres med 70 prosent inne 2023. Alt nå er reduksjonen på 50 prosent.

Elskede by vil ha en samlastingssentral på Nyhavna i Trondheim. Utover våren og sommeren 2020 vil Elskede by bli testet ut i sentrumsgatene, med klimavennlige elektriske kjøretøy og elektriske varesykler.

Emner


Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som skal forenkle og verdiøke handel og kommunikasjon for mennesker og virksomheter i Norden. Visjonen er å gjøre hverdagen enklere og verden mindre. Konsernet møter markedet med to merkevarer; Posten for det norske folk og Bring for bedrifter i Norden.

Pressekontakt

Kenneth Tjønndal Pettersen

Kenneth Tjønndal Pettersen

Pressekontakt Pressesjef Posten Norge +47 98257555
Pressetelefon (ikke SMS)

Pressetelefon (ikke SMS)

Pressekontakt + 47 95 14 80 00

Relatert materiale