Gå videre til innhold
 E-handelsvolumet i Posten Norge siste 12 måneder økte med 19 prosent. FOTO: Veslemøy Vråskar/ Posten
E-handelsvolumet i Posten Norge siste 12 måneder økte med 19 prosent. FOTO: Veslemøy Vråskar/ Posten

Pressemelding -

​Posten Norge: Resultat 3. kvartal 2019

Konsernets omsetning i 3. kvartal var 5 878 millioner kroner, en økning på 4,2 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2018. Justert driftsresultat ble 291 millioner kroner, en forbedring på 165 millioner kroner. Både logistikk- og postsegmentet hadde resultatoppgang.

Konsernsjef Tone Wille ser positivt på utviklingen for konsernet som helhet.

− God vekst og lønnsomhetsforbedringer preger utviklingen i logistikksegmentet i tredje kvartal. Vi vokser med eksisterende kunder og vinner nye. Samtidig tilpasses posttilbudet til en digital tid. På den måten bidrar vi til en bærekraftig utvikling og realiserer konsernets strategi, sier Wille.

Posten forbereder tidenes største omstilling når brevomdelingen planlegges lagt om til annenhver dag fra 1. juli 2020 – i tråd med endringene i Postloven som Stortinget besluttet i juni.

Logistikksegmentet

Justert driftsresultat for segment Logistikk var 213 millioner kroner i 3. kvartal 2019, en bedring på 126 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Omsetningen i 3. kvartal økte med 251 millioner kroner, til 4 493 millioner kroner. Organisk vekst var 5,1 prosent.

− I Norge har vi tatt nye steg for å utvikle fremtidens distribusjonsnett med valgfritt leveringssted – med hjemlevering utenfor eller innenfor døren. I høst har vi åpnet for tjenesten levering innenfor døren med digital dørlås, over hele landet. Innovasjonstakten er god og jeg er stolt over at Posten ble kåret til Norges mest innovative bedrift i 2019 av bladet InnoMag, sier konsernsjef Tone Wille.

I Sverige arbeider konsernet med å bygge ut Brings pakkenettverk. Dette ventes å gi god vekst og økt kundetilfang. Det var solid vekst i netthandel til private, bedriftspakker og hjemlevering, både i og utenfor Norge. E-handelsvolumet siste 12 måneder økte med 19 prosent.

Postsegmentet

Justert driftsresultat for segment Post ble i 3. kvartal 132 millioner kroner, en bedring på 56 millioner kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor. Det ble gjennomført betydelige kostnadstilpasninger i driften som i stor grad kompenserte for den store nedgangen i adressert brevvolum. Siste 12 måneder var volumnedgangen 10,8 prosent.

I 3. kvartal var 92 prosent av adressert post fremme innen 2 dager, godt over kravet på 85 prosent. Hittil i år var andelen brevpost fremme innen 2 dager 91,4 prosent.

HMS

Sykefraværet i konsernet var 5,5 prosent i 3. kvartal som er en reduksjon på 0,2 prosentpoeng sammenlignet med 3. kvartal 2018. Sykefraværet siste 12 måneder er på 5,9 prosent og 0,1 prosentpoeng lavere enn nivået ett år tilbake.

Konsernets satsing på systematisk HMS-arbeid har gitt gode resultater. Både antall personskader og sykefraværet er betydelig redusert gjennom de siste årene.

Nøkkeltall 3. kvartal 2019  2018 
Driftsinntekter (MNOK) 5 878  5 643
Justert driftsresultat (MNOK) 291 126
Egenkapitalandel %  31,3 / 38,9* 39,5
Avkastning på investert kapital/ROIC %:  7,6 / 10,1* 8,4
Egenkapitalavkastning (etter skatt) % -2,7 / -1,6* 5,3

* Uten effekter av IFRS 16

Resultatutvikling hittil per 3. kvartal 2019  2018 
Driftsinntekter (MNOK) 17 721 17 487
Justert driftsresultat (MNOK) 530 284
Driftsresultat (EBIT) (MNOK) -14 328

Emner


Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som skal forenkle og verdiøke handel og kommunikasjon for mennesker og virksomheter i Norden. Visjonen er å gjøre hverdagen enklere og verden mindre. Konsernet møter markedet med to merkevarer; Posten for det norske folk og Bring for bedrifter i Norden.

Pressekontakt

Kenneth Tjønndal Pettersen

Kenneth Tjønndal Pettersen

Pressekontakt Pressesjef Posten Norge +47 98257555
Pressetelefon (ikke SMS)

Pressetelefon (ikke SMS)

Pressekontakt + 47 95 14 80 00

Ingen kjenner Norge bedre

Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som skal forenkle og verdiøke handel og kommunikasjon for mennesker og virksomheter i Norden. Visjonen er å gjøre hverdagen enklere og verden mindre. Konsernet møter markedet med to merkevarer; Posten for det norske folk og Bring for bedrifter i Norden.​

Posten Norge
Biskop Gunnerus' gate 14A
0185 Oslo
Besøk våre andre nyhetsrom