Gå videre til innhold
Automatiserer nettmeldinger

Bilde -

Automatiserer nettmeldinger

Nettmeldinger som nå automatiseres er for eksempel å koble til elbillader eller solcellepaneler for eksisterende kundepunkt. Dette er meldinger som ikke krever noen endringer i strømnettet.
  • Lisens: Creative Commons navngivelse
    Med en Creative Commons-lisens, bevarer du din opphavsrett, men tillater andre personer å kopiere og spre ditt verk forutsatt at de navngir deg som opphavsperson. Du tillater andre å kopiere, distribuere, vise, skrive ut og fremføre verket/frembringelsen, samt å lage bearbeidelser basert på dette.
  • Kreditering: iStock
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 6000 x 4000, 12.1 MB
Last ned

Emner

Tags


Powel er et internasjonalt programvareselskap med norske røtter. Våre kunder kommer fra energi- og anleggsbransjen, samt det offentlige. Innovasjon og bærekraft er i hjertet av alt vi gjør. Vi hjelper våre kunder til å jobbe smartere og mer effektivt, for å øke lønnsomheten og ta vare på miljøet. Powel AS ble etablert i 1996 og har i dag kunder i over 20 land.

Relaterte nyheter