Byggfakta Docu AS

Ny rapport! De 100 kommunene som har de største prosjektplanene

Pressemelding   •   aug 08, 2018 10:00 CEST

Last ned rapporten gratis

Det skal bygges for 242 milliarder kroner i norske kommuner i årene fremover. I Byggfaktas prosjektdatabase finner vi 3000 planlagte prosjekter innen undervisning, samlingslokaler og fritidsbygg og anlegg.

Totalt 383 kommuner har konkrete planer for fremtidige bygg- og anleggsprosjekter innen ovennevnte kategorier, hvor Oslo, som den mest folkerike kommunen, troner øverst på de fleste oversikter. Vi har rangert kommunene etter investering per innbygger. Flå kommune troner ubestridt øverst med en investering per innbygger på 4 761 905 kroner.

Kommunene totalt

I prosjektverdi finner vi Bergen, Bærum, Trondheim, Stavanger og Trondheim på de neste plassene etter Oslo på rangeringen. Definisjoner på type bygg som er med i hver av hovedkategoriene finner du i en egen oversikt.

Undervisningsbygg

Ser vi isolert på fremtidige planer for investeringer i undervisningssektoren er det totalt 285 kommuner som er med i oversikten. Dette omfatter 1335 prosjekter, til en samlet verdi på 118 milliarder kroner. Oslo øverst også på denne listen, mens Bergen, Bærum og Trondheim på de neste plassene.

Samlingslokaler

For samlingslokaler er det totalt 189 kommuner som er med i rangeringen, hvor det er registrert 446 fremtidige investeringsprosjekter innen området. Totalt omfatter investeringsplanene kr. 31,7 milliarder kroner hvor Oslo er den enkeltkommunen med størst verdi og hvor kommunene Bergen, Stavanger og Trondheim kommer på de neste plassene.

Fritidsbygg og Anlegg

Innen Fritidsbygg og Anlegg finner vi en rekke underkategorier. Den underkategorien som gir størst utslag er hytter, hytteområde og anlegg knyttet til dette. Totalt er 299 kommuner med i rangeringen hvor Oslo er den største kommune. Totalverdien på de 1219 prosjektene som er med i oversikten utgjør 92,2 milliarder kroner. På en annenplass finner vi Flå kommune i Buskerud, med Bergen og Tromsø på de neste plassene.

Investeringer pr innbygger

Siden kommune Norge er svært fragmentert og forskjellig i størrelse, har vi denne gangen valgt å rangere kommunene etter planlagt investering pr innbygger. Ser en på denne rangeringen, er det nettopp Flå kommune som rangerer øverst på listen. Årsaken til dette er at en utbygger i Flå planlegger over noen år å bygge ut om lag 2000 hytter og en del leiligheter og et alpinanlegg med en samlet verdi på over kr 2 milliarder kroner. Når kommunen da har under 1100 innbyggere, blir investeringsnivået pr innbygger enormt.

Flå og Nissedal

Flå i Buskerud troner alene øverst helt alene med en planlagt fremtidig aktivitet pr innbygger på over kr. 4 millioner. Nissedal som ligger på en god annenplass har en planlagt investering på litt over kr. 800.000,- pr innbygger de neste årene, noe som blant annet skyldes at det ligger planer for utbygging av om lag 600 hytter med byggestart neste år. Dette slår kraftig ut når kommunen har under 1500 innbyggere.

Rangeringen

Rangeringen over de 100 største kommunene er gjort ut i fra investeringer pr innbygger. På disse 100 kommunene har vi påført også rangeringen for de øvrige hovedkategoriene, slik at du på disse kommunene kan se hvilke prosjekttyper som påvirker kommunens plassering. Tallgrunnlaget kan lastes ned på våre nettsider.

Egen kommunerapport

Byggfakta vil også i nær fremtid presentere en egen kommuneoversikt som skal gi kommunene bedre oversikt over hva som er planlagt i eget område. Denne rapporten er under utarbeiding og spesielle forespørsler og behov kan bli hensyntatt, noe som gjør at vi anbefaler interesserte i å ta kontakt allerede nå, slik at de kan påvirke innholdet i rapporten.

Last ned rapporten gratis

Byggfakta har som visjon å være den norske byggenæringens markedskanal for nye forretningsmuligheter. Vår forretningsidé er å etablere kontakter mellom kjøpere og selgere av produkter og tjenester på det norske bygg- og anleggsmarkedet. Vi skal dermed skape økt effektivitet, kvalitet og lønnsomhet for alle parter.

Siden 1969 har bedriften hatt navnet Byggfakta AS og stått som synonym for Norges informasjonstjeneste innenfor byggesektoren.

Vårt utgangspunkt er fortsatt å gi informasjon av høy kvalitet på det riktige tidspunktet om den norske byggevirksomheten. Byggfaktadatabasen inneholder mer enn 20 000 norske bygg- og anleggsprosjekter. Vi leverer oppdatert informasjon om ca. 250 nye og 1 100 eksisterende prosjekter hver uke til våre kunder.

Organisasjonen vår har to ulike bedriftsgrener – én som omfatter salg av informasjon vedrørende bygg- og anleggsmarkedet Byggfakta Live samt en medieavdeling som gir ut de bransjerelaterte fagbladene Byggfakta og VVS aktuelt, med tilhørende nettsider byggfakta.no og vvsaktuelt.no samt forbrukernettsiden byggfaktabolig.no.