Pressemelding for Eidsiva Energi

Pressemeldinger   •   feb 17, 2021 09:30 CET

Ekstraordinært utbytte på 150 millioner kroner

Pressemeldinger   •   okt 30, 2020 14:58 CET

Eidsiva Bioenergi og Akershus Energi blir medeiere i Nordisk Energikontroll

Pressemeldinger   •   sep 14, 2020 09:00 CEST

Markedet for individuelle og skreddersydde energiløsninger vokser, og nå sikrer Eidsiva Bioenergi og Akershus Energi seg formelt partnerskap med et sterkt kompetansemiljø i god vekst innen desentrale varmeløsninger.

- Eidsiva Bioenergi ønsker å vokse i markedet for desentrale energiløsninger. Nordisk Energikontroll er en av de mest erfarne aktørene i det norske markedet, og slik sett en riktig industriell partner sammen med Akershus Energi, sier direktør for Eidsiva Bioenergi, Ola Børke.

Transaksjonen med Nordisk Energikontroll skjer gjennom to aksjekjøp, i 2020 og 2024 og Akershus Energi og Eidsiva Bioenergi trer begge inn i styret til Nordisk Energikontroll.

- Dette partnerskapet vil styrke Akershus Energis rolle som helhetlig energiaktør i regionen, og være et viktig supplement til vår varmevirksomhet gjennom leveranse av skreddersydde energiløsninger for varme og kjøling, sier direktør for Ny Fornybar i Akershus Energi, Frank Sagvik.

Nordisk Energikontroll er totalentreprenør på varme- og kjøleanlegg tilpasset større bygg.

- Vi i Nordisk Energikontroll er stolte av å ha fått med oss to solide energiaktører på laget. Vi skal fortsette som før og gjøre det vi kan best; levere skreddersydde løsninger for oppvarming og kjøling med fornybar energi. Sammen skal vi kunne tilby våre løsninger til enda flere kunder, og det gleder vi oss veldig til, sier daglig leder i Nordisk Energikontroll, Olav Feby.

Fakta
Nordisk Energikontroll er totalentreprenør på varme- og kjøleanlegg. Selskapet er 25 år og har erfaring og kompetanse på større varmepumpeinstallasjoner som henter energien fra berg, luft og sol. De er spesialister på integrering av varmepumper i store energisentraler med styring og overvåking som servicekonsept. Dette gir lavere energikostnader og god drift. Nordisk Energikontroll utfører også tekniske totalentrepriser på varme og ventilasjon til bygg som har vannbåren varme.

Eidsiva er et av Norges største energi- og infrastrukturkonsern, og består av datterselskapene Elvia AS, Eidsiva Bredbånd AS og Eidsiva Bioenergi AS. Konsernet eies av Oslo kommune via Hafslund E-CO, Innlandet Energi Holding og Åmot kommune. 

Markedet for individuelle og skreddersydde energiløsninger vokser, og nå sikrer Eidsiva Bioenergi og Akershus Energi seg formelt partnerskap med et sterkt kompetansemiljø i god vekst innen desentrale varmeløsninger.

Les mer »

Godt halvårsresultat for Eidsiva

Pressemeldinger   •   aug 13, 2020 10:54 CEST

Eidsiva fikk et resultat etter skatt på 757 millioner kroner i første halvår2020.

- Driften i virksomhetene har vært god, og resultatet for første halvår er i tråd med våre forventninger, sier konsernsjef Øistein Andresen.

Driftsresultatet etter første halvår ble 1 107millioner kroner. Etter netto finanskostnader på 179 millioner, er resultatet før skatt 927millioner kroner. Etter en skattekostnad på 197 millioner kroner, blir resultat etter skatt på 757 millioner kroner.

Det er utbetalt utbytte for regnskapsåret 2019 i mai med 650 millioner kroner. Det er også lagt opp til utbetaling av kvartalsviseutbytter framover og 15. juli utbetalte konsernet ytterligere 290 millioner kroner i utbytte basert på resultatet fra første kvartal.

Det er inngått avtale med Fjordkraft som kjøper aksjene i sluttbrukerselskapet Innlandskraft som Eidsiva eier sammen med Gudbrandsdal Energi Holding. Avtalen ble inngått i juli og transaksjonen regnskapsføres i tredje kvartal.

- Koronapandemien har så langt ikke hatt vesentlige konsekvenser for konsernet verken driftsmessig eller økonomisk. Det forventes en økning i konkurser og oppsigelser som vil kunne medføre betalingsproblemer fra kunder når Staten nå reduserer tiltakspakkene. Konsekvensene framover avgjøres av videre utbredelse og varighet på pandemien, sier konsernsjef Øistein Andresen.

Totalbalansen utgjør 45,5 milliarder med en bokført egenkapital på 23,6 milliarder kroner (51,8 prosent).

Investeringene i første halvår utgjør 1 338 millioner kroner. 1 036 millioner kroner er investert i nettvirksomheten, 183 millioner kroner i bredbånd og 116 millioner kroner i fjernvarme.

Som et stort energi- og infrastrukturselskap er vi i Eidsiva bevisst vår samfunnsrolle. Vi arbeider aktivt for å være en virksomhet som skaper verdier for samfunnet og er en god arbeidsplass for våre medarbeidere. Eidsiva skal også gi trygg og ansvarlig avkastning til eierne. 

Eidsiva fikk et resultat etter skatt på 757 millioner kroner i første halvår 2020.

Les mer »

Selger Innlandskraft AS til Fjordkraft

Pressemeldinger   •   jul 17, 2020 08:02 CEST

Kjøper varmesentral av Solør Bioenergi

Pressemeldinger   •   mai 29, 2020 11:00 CEST

- Kjøpet av Solør Bioenergis biobrenselanlegg gir Eidsiva industrielt handlingsrom til å fortsette sin satsing på biobasert miljøvennlig varme. Dette skal vi gjøre i takt med Brumunddals betydelige utvikling og Ringsaker kommunes ambisiøse klima-mål, sier direktør for Eidsiva Bioenergi Ola Børke.

Transaksjonen sikrer Eidsiva helhetlig eierskap til fjernvarmesystemet i Brumunddal. Eidsiva Bioenergi har fjernvarmekonsesjon i Brumunddal, og allerede eierskap til fjernvarmenettet. 

- Fjernvarmeutbyggingen i Brumunddal har vært basert på et godt samarbeid mellom Eidsiva og Solør Bioenergi, men begge parter er nå enige om at den beste industrielle løsningen er at Eidsiva tar et helhetlig eierskap, sier Børke.

Inntil nå har Eidsiva kjøpt fjernvarmen fra varmesentralen til Solør Bioenergi. Nå tar Eidsiva kontroll på hele verdikjeden, og reder grunnen for videre utvikling i Brumunddal. Solør Bioenergi sin pellets produksjon i Brumunddal er ikke en del av transaksjonen, og vil fortsatt eies av selskapet.

- Brumunddal er et viktig marked i god utvikling. Byen har en betydelig størrelse og ligger strategisk godt plassert i forhold til Eidsivas øvrige bioenergivirksomhet i Innlandet. Slik sett er dette en viktig investering for Eidsiva Bioenergi, sier Børke. Eidsiva i dag leveranser på rundt 20 GWh fjernvarme i Brumunddal.

- Utvikling av fjernvarmen i Brumunddal har skjedd i et godt samarbeid mellom Eidsiva og kommunen, og har hele veien understøttet kommunens ambisiøse vekst- og klimamål på en god måte. Det å sikre konkurransedyktig grønn energi med høy leveringssikkerhet til både industri, næringsdrivende og private, er naturlig nok viktig for oss, sier rådmann i Ringsaker kommune Jørn Strand.

Eidsiva Bioenergi har siden oppstarten i 2008 utviklet seg til å bli Norges tredje største fjernvarmeselskap, med rundt 420 GWh i energileveranser i 2019. Denne satsingen har vært svært viktig for lokale klimamål i Innlandet og har faset ut betydelige mengder fossile brensler. I tillegg frigjør fjernvarme mye elektrisk kapasitet som reduserer samfunnets investeringer i kraftnettet og frigjør elektrisitet til bedre formål enn oppvarming, for eksempel elbillading.

Som del av transaksjonen overtar Eidsiva Bioenergi også Solør Bioenergis fjernvarmekunder på Åkershagan/Kjonerud i Stange kommune, mens Solør Bioenergi erverver aksjene i Åsnes Fjernvarme, som i dag eies av Eidsiva Bioenergi og Åsnes kommune. Dette selskapet har fjernvarmekonsesjon på Flisa i Åsnes kommune, og leverer om lag 6 GWh årlig. Åsnes Fjernvarme passer godt inn i vår portefølje, og er geografisk godt plassert i forhold til vår øvrige virksomhet på Kirkenær, sier Hans Moss, daglig leder i Solør Bioenergi AS.

Fakta om Eidsiva Bioenergi:

 • 100 prosent eid datterselskap av Eidsiva Energi AS
 • Drifter, prosjekterer og bygger ut hel- og deleide bioanlegg i Innlandet
 • Tredje største fjernvarmselskap i Norge og produserer ca. 400 GWh per år
 • Hovedkontor på Gjøvik og fjernvarmeleveranser på ti ulike steder i Innlandet
 • Om lag 60 ansatte

Eidsiva er eid av Innlandet Energi Holding, Oslo kommune (gjennom Hafslund E-CO AS) og Åmot kommune. Eidsivas mål er å gi god, langsiktig avkastning, være en sikker leverandør av strømforsyning, utvikle fornybar energi og bidra til vekst og utvikling.

Eidsiva Bioenergi tar helhetlig eierskap til fjernvarmen i Brumunddal. - Kjøpet av Solør Bioenergis biobrenselanlegg gir Eidsiva industrielt handlingsrom til å fortsette sin satsing på biobasert miljøvennlig varme. Dette skal vi gjøre i takt med Brumunddals betydelige utvikling og Ringsaker kommunes ambisiøse klima-mål, sier direktør for Eidsiva Bioenergi Ola Børke.

Les mer »

Tiltak mot koronavirus i Elvia

Pressemeldinger   •   mar 13, 2020 15:13 CET

Elvia driver med kritisk infrastruktur, og har døgnbemanning med ansatte som overvåker strømnettet hele tiden. Det skal vi selvsagt fortsette å gjøre nå som Norge og mange nordmenn er i en spesiell situasjon på grunn av koronaviruset. Derfor er vi også i løpende dialog med myndighetene.

Vi gjør tiltak internt og eksternt

Elvia har gjort nødvendige tiltak på driftssentralen, ute i felten og på kontorene for å sikre at våre ansatte er friske, reduserer smittefare og kan gå på jobb som normalt, slik at vi kan fortsette levere våre kunder strøm i kontakten. Det er særlig viktig nå som mange av våre kunder sitter på hjemmekontor, er hjemme med barn og er helt avhengige av sikker strømforsyning.

Ingen grunn til å bekymre seg for strømnettet

Elvia jobber for at alle skal ha en sikker strømforsyning og prioriterer alltid liv og helse først i ekstreme situasjoner. For oss handler dette i stor grad om at vi må sørge for at vi har nok medarbeidere på jobb, og at vi er godt dekket dersom ansatte hos oss blir syke eller må jobbe hjemmefra.

– Vi forstår at våre kunder kan være bekymret for om strømmen skal bli borte, særlig de som bor i områder som er mer utsatt for strømbrudd, men vi vil fortsette å jobbe for at alle skal ha en sikker strømforsyning – også nå under koronautbruddet. Vi har klare retningslinjer på hvordan vi skal jobbe i situasjoner som dette, sier Morten Schau, kommunikasjonssjef i Elvia. Elvia er det fusjonerte Eidsiva Nett og Hafslund Nett.

Kan bli lenger ventetid på telefon, chat og saksbehandling

Det er viktig å være forberedt på at det bli lengre svartid på telefon, e-post og chat som følge av situasjonen. Grunnen til dette er at vi jobber med å sikre de viktigste arbeidsoppgavene våre i tiden fremover, som for eksempel bemanning av driftssentralen og å opprettholde beredskapen.

Planlagte utkoblinger

For å sikre stabil strømforsyning utfører vi jevnlig arbeid i strømnettet. Elvia har ved en del tilfeller behov for å koble ut strømmen mens arbeidet pågår. For å minimere ulempene vil planlagte, nødvendige, utkoblinger som har en varighet på over fire timer i hovedsak utsettes eller tas om natten. Det vil også tas i bruk aggregater for å redusere utkoblingstider der det er mulig. Det vil også vurderes om arbeidet kan utføres uten at strømmen må kobles ut, ved mer bruk av AUS (arbeid under spenning).

Vi varsler berørte kunder om planlagte utkoblinger tre dager i forkant av utkoblingen. Disse tiltakene er særlig viktig nå som mange av våre kunder sitter på hjemmekontor, er hjemme med barn og er helt avhengige av sikker strømforsyning.

Eidsiva er eid av Innlandet Energi Holding, Oslo kommune (gjennom Hafslund E-CO AS) og Åmot kommune. Eidsivas mål er å gi god, langsiktig avkastning, være en sikker leverandør av strømforsyning, utvikle fornybar energi og bidra til vekst og utvikling. Eidsiva har rundt 1200 ansatte og omsetter for ca. 7,5 milliarder kroner i året. Eidsiva drifter 66 000 kilometer med strømnett. Eidsiva har i tillegg ca. 75.000 fiber- og bredbåndskunder, og er Norges tredje største fjernvarmeprodusent med en produksjon på ca. 400 GWh per år.

Hafslund Nett og Eidsiva Nett fusjonerte fra nyttår 2019/2020 til det felles nettselskapet Elvia AS med hovedkontor på Hamar. Dette er Norges største nettselskap, med nesten 900.000 kunder. Elvia AS bygger, drifter, vedlikeholder og fornyer strømnettet (luftlinjer og kabler) i Innlandet, Viken og Oslo. 

Elvia driver med kritisk infrastruktur, og har døgnbemanning med ansatte som overvåker strømnettet hele tiden. Det skal vi selvsagt fortsette å gjøre nå som Norge og mange nordmenn er i en spesiell situasjon på grunn av koronaviruset. Derfor er vi også i løpende dialog med myndighetene.

Les mer »

Eidsivas nye nettselskap skal hete Elvia

Pressemeldinger   •   des 13, 2019 13:11 CET

Fra 1. januar 2020 vil over 1.8 millioner mennesker i Akershus, Innlandet, Oslo og Østfold få strøm fra Norges desidert største nettselskap.

Det er Eidsiva Nett og Hafslund Nett som fusjoneres fra nyttår, og gjør Eidsiva til eier av Elvia som vil forsyne strøm til om lag 900.000 kunder.

-Det nye nettselskapet er et resultat av sammenslåingen av hovedvirksomhetene mellom Eidsiva Energi AS og Hafslund E-CO AS. Nettselskapet ledes av Kristin Lian. Selskapets hovedkontor vil være på Hamar, sier konsernsjef i Eidsiva Øistein Andresen.

Energisystemene er i endring gjennom fremvekst av ny teknologi, endrede regulatoriske krav og ikke minst forbrukeradferd i rask utvikling. Dette stiller større krav til dagens nettselskaper.

- Sammenslåingen av Eidsiva Nett og Hafslund Nett gir et betydelig større, og dermed mer effektivt nettselskap. Elvia vil gi økt kompetanse, sterke fagmiljøer og økt finansiell styrke som skal komme våre kunder til gode. Vårt mål er å sikre stabil strømforsyning, og samtidig tilrettelegge for gode fremtidsrettede løsninger for å holde nettleien så lav som mulig, sier administrerende direktør for Elvia Kristin Lian.

Eidsiva eies av Hedmark og Oppland fylkeskommuner og 27 kommuner i begge fylker. Eidsiva skal gi god, langsiktig avkastning, utvikle Innlandets energiressurser og bidra til vekst og utvikling i regionen. 

Fra 1. januar 2020 vil over 1.8 millioner mennesker i Akershus, Innlandet, Oslo og Østfold få strøm fra Norges desidert største nettselskap.

Les mer »

Innlandskraft inngår kundesamarbeid med Trumf

Pressemeldinger   •   sep 03, 2019 13:10 CEST

Norges største dagligvarekjede NorgesGruppen har valgt Innlandskraft som eksklusiv strømleverandør i sitt kundefordelsprogram Trumf.

- Solid resultatforbedring for Eidsiva

Pressemeldinger   •   aug 30, 2019 13:36 CEST

Eidsiva Energi AS fikk et resultat etter skatt i første halvår 2019 på 421 millioner kroner. Det gir en resultatvekst på 322 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2018.

- Vi er godt fornøyd med resultatet i første halvår. I tillegg til at produksjonsvolum og kraftpris har økt, har vi klart å holde kostnadsveksten nede. Noe av bedringen skyldes også at eierne konverterte sitt ansvarlige lån tilbake til egenkapital i november 2018, som medfører lavere rentebelastning i konsernet, sier konsernsjef Øistein Andresen.

Den planlagte transaksjonen med Hafslund E-CO påvirker den offisielle regnskapsoppstillingen og vanskeliggjør en direkte sammenligning med fjoråret. Konsolidert på samme måte som tidligere ble driftsinntektene for Eidsiva konsernet 2 308 millioner kroner og økte med 12 prosent i forhold til første halvår i 2018.

Tilsvarende ble driftsresultatet 719 millioner kroner, mot 313 millioner kroner i første halvår 2018.

Spotprisen i NO1 økte fra 37 øre/kWh til 41,4 øre i første halvår sammenlignet med 2018. Realisert kraftpris er påvirket av pris- og valutasikringer og ble i første halvår 2019 37,6 øre/kWh mot 30,7 øre/kWh i 2018.

Etter netto finanskostnader på 133 millioner kroner ble resultat før skatt 633 millioner kroner. Med en skattekostnad på 210 millioner kroner, ble resultat etter skatt 421 millioner kroner.

Det er investert for 846 millioner kroner i første halvår. Av dette er 541 millioner kroner knyttet til investeringer i fiber og bredbånd i Innlandet.

- God bredbåndsdekning er avgjørende for å sikre bosetting og bidra til vekst og utvikling i Innlandet. Fiber og bredbåndsutbygging har derfor høy prioritet for Eidsiva, sier Andresen.

I tillegg er 305 millioner kroner investert i nettvirksomheten for å øke leveringssikkerheten, og 130 millioner kroner er investert i tilknyttede selskaper som bygger ut fornybar energiproduksjon.

Eiernes behandling av transaksjonen med Hafslund E-CO er gjennomført både i Innlandet og i Oslo. Etableringen av de to nye konsernene med krysseierskap vil skje 30. september 2019. Som følge av samarbeidet og inngåtte avtaler med Hafslund E-CO konsernet i juni, blir virksomhetsområdet Vannkraft i regnskapsrapporten presentert som «Selskap holdt for salg». 

Eidsiva eies av Hedmark og Oppland fylkeskommuner og 27 kommuner i begge fylker. Eidsiva skal gi god, langsiktig avkastning, utvikle Innlandets energiressurser og bidra til vekst og utvikling i regionen. 

Eidsiva Energi AS fikk et resultat etter skatt i første halvår 2019 på 421 millioner kroner. Det gir en resultatvekst på 322 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2018.

Les mer »

Bilde & Video 11 bilder

Kontaktpersoner 28 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Direktør kommunikasjon og samfunn
 • NiwzlsvwKrmsisbdtiwjangi.Mkiyhhqresw@euaidlysivlvakn.nenobk
 • +4791746246

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonsansvarlig
 • Konsern, Bredbånd, Strøm, Bioenergi og Vind
 • lazersyt.bksjekrlvwbinfb@ejjidsxsispvammenjlerubgilc.noioto
 • 48295667

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonsansvarlig Konsern, Nett og Produksjon
 • ramngnrphiqvldxv.atgbrzpanaitecp@ejwidgmsixvvacfenoferxsgivx.ndtonl
 • +4795981387

Om Eidsiva Energi AS

Om Eidsiva

Eidsiva eies av Hedmark og Oppland fylkeskommuner og 27 kommuner i begge fylker. Eidsiva skal gi god, langsiktig avkastning, utvikle Innlandets energiressurser og bidra til vekst og utvikling i regionen. Eidsivas visjon: Drivkraft for oss i Innlandet.

Linker