Enklere tilgang til forskningsresultater med Nasjonalt vitenarkiv

Nyheter   •   okt 26, 2020 07:55 CET

Tidligere i år nådde Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyrere utdanning og forskning en viktig milepæl i utviklingen av Nasjonalt vitenarkiv da den aller første vitenskapelige artikkelen ble registrert i systemet. Dette markerte et viktig steg i arbeidet med å gjøre forskning åpent tilgjengelig.

OsloMet, NTNU og UiS først ut i Arbeidslivsportalen

Nyheter   •   okt 20, 2020 00:18 CEST

Lansering av Arbeidslivsportalen er nå rett rundt hjørnet etter at Unit har brukt høsten til å gjøre nødvendige forberedelser for å sette tjenesten ut i produksjon.

Nye krav til overføring av personopplysninger etter EU-dom

Nyheter   •   sep 08, 2020 13:05 CEST

EU-domstolen har i Schrems II-dommen underkjent Privacy Shield-avtalen og kommet med nye krav til overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS-området (tredjeland).

Forenklet tilgang til helsedata med den nye Helseanalyseplattformen

Nyheter   •   sep 08, 2020 09:21 CEST

Nå starter Helsedataprogrammet byggingen av Helseanalyseplattformen, som skal gi mer og bedre norsk helseforskning. Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning er en av flere parter i samarbeidet om den nye analyseplattformen som skal gi forskerne enklere tilgang til helsedata.

Suppleringsopptak til høyere utdanning

Nyheter   •   jul 29, 2020 09:00 CEST

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning ved Samordna opptak, sendte i hovedopptaket for 2020 ut tilbud om studieplass til 107 999 søkere. Av disse har 70 731 (65,5 %) takket ja til studieplass innen fristen 24. juli. I 2019 svarte 66 045 (65,4 %) av søkerne ja til det tilbudet de hadde fått om studieplass.

Hovedopptaket til høyere utdanning 2020

Pressemeldinger   •   jul 24, 2020 10:00 CEST

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning ved Samordna opptak, sender i hovedopptaket for 2020 ut tilbud om studieplass til 107 999 søkere. Dette er 8 680 flere søkere med tilbud enn i 2019, en økning på 8,7 %. Av 149 541 søkere, er 135 742 kvalifisert for minst ett studium. Det er en oppgang på 14 724 søkere (12,2 %) fra 2019.

Digitale prøvebevis fra Statsborgerprøven og norskprøven tilgjengelig i Vitnemålsportalen

Nyheter   •   jun 25, 2020 07:59 CEST

For første gang er resultater fra andre enn universiteter og høgskoler tilgjengelig for deling fra Vitnemålsportalen. Nå som resultatene fra årets Statsborgerprøver og norskprøver er klare kan alle med bestått resultat enkelt dele sine resultater derfra.

Evaluering av Felles Studentsystem (FS)

Nyheter   •   jun 19, 2020 12:59 CEST

Våren 2020 ble Felles Studentsystem (FS) evaluert. Sluttrapporten konkluderer med at FS i stor grad dekker primærbehovene til brukerne, men at deler av systemet – spesielt FS-klienten – har behov for fornyelse.

43 tidsskrift har meldt seg til ordninga Norske opne tidsskrift innan humaniora og samfunnsvitskap

Nyheter   •   jun 17, 2020 08:07 CEST

15. juni 2020 var det frist for innmelding til ordninga Norske opne tidsskrift innan humaniora og samfunnsvitskap. Unit tok imot 43 innmeldingar frå tidsskrift som ønsker å vere del av ordninga.

Bedre informasjonssikkerhet og personvern i høyere utdanning og forskning – Nettkriminalitet utgjør størst risiko

Pressemeldinger   •   jun 16, 2020 07:50 CEST

Arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern i universitets- og høgskolesektoren er styrket og har hatt en positiv utvikling siste året. Likevel er det høy risiko for at sektoren ikke når sine mål for dette arbeidet i inneværende strategiperiode.

Kontaktpersoner 26 kontaktpersoner

  • Pressekontakt
  • Kommunikasjonssjef
  • Unit
  • alcshvpilryd.qebeqqrgfx-thresoddaypl@myunsritbz.nfvomh
  • 91139271

Om Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning leverer et bredt spekter av tjenester til forskning og høyere utdanning. Unit har en sentral rolle i oppfølgingen av regjeringens digitaliseringspolitikk. Unit samler kreftene som skal bidra til digitalisering av universiteter og høyskoler.
Unit har ca. 200 ansatte og 520 millioner kroner i omsetning. Unit forvalter avtaler for 750 millioner og betjener 220 virksomheter innen høyere utdanning, forskning og formidling. Hovedkontoret ligger i Teknobyen  i Trondheim, og har avdelingskontor i Fridtjof Nansens gate i Oslo.

Adresse

  • Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
  • Abels gate 5A
  • 7030 TRONDHEIM
  • Norge