Qipkvm1cd7dmtmnugt5n

Resultat Q1 2017: Fortsatt lønnsom vekst, UK foran plan, Danmark i rute og ny guiding

Pressemeldinger   •   apr 28, 2017 14:34 CEST

Protector leverer et resultat før skatt på MNOK 107,3 i første kvartal 2017. Premieveksten fortsetter med en vekst i brutto forfalte premier på 9,2% (12,6% i lokal valuta) mot samme periode i fjor. UK ligger foran plan med et akkumulert volum på GBP 13,5m inkludert 1. april-forfallet. Danmark er i rute med 8% premievekst, hovedsakelig grunnet prisøkning.

Qpy4ahlokewsatcwtdh1

​Navneendring: «Eierskifteforsikring» blir «Boligselgerforsikring»

Pressemeldinger   •   apr 19, 2017 13:38 CEST

Protector Forsikring har besluttet å endre navnet på produktet eierskifteforsikring for å bidra til bedre forståelse av hva forsikringen dekker. Dette gjøres som et tiltak i arbeidet med å redusere misforståelser og konflikter i bolighandelen. Innholdet er som det alltid har vært, selgers mangels-ansvar i henhold til avhendingsloven.

F9bgd9zbhgfstjyvsupm

Standardiserte avskrivningsmodeller vil redusere konfliktnivået ytterligere

Blogginnlegg   •   apr 03, 2017 09:52 CEST

I følge våre tall ender kun 1.8% av boligtransaksjonene i konflikt. Allikevel mener vi at en ytterligere halvering av konfliktnivået, til 0.9%, er mulig.

Vx1vagyvrokovqtvsfbx

Bruk av tekniske tilstandsrapporter reduserer antall skadehenvendelser

Blogginnlegg   •   mar 29, 2017 09:18 CEST

Protectors tallgrunnlag viser at bruk av teknisk tilstandsrapport ved salg av bolig har en klart positiv effekt på antall skadehenvendelser i boligomsetningen. Protector har derfor over tid, i samarbeid med eiendomsmeglerbransjen, jobbet aktivt for å øke bruken av slike rapporter.

Xa3f3z9xpxp4yfslfuhl

Dansk løsning gir dårligere dekning, høyere pris og flere skader

Blogginnlegg   •   mar 27, 2017 16:31 CEST

Forbrukerrådet trekker frem en felles forsikring for boligselger og -kjøper som en løsning for å redusere konfliktnivået i boligmarkedet, ikke ulikt modellen som benyttes i Danmark. Protector er av den oppfatning at dette er en dårlig løsning, hvor forbrukerne (både selger og kjøper) blir skadelidende.

Hsk6ln2agstgkncuelxf

Protector er enig med Forbrukerrådet i 2 av 3 tiltak

Blogginnlegg   •   mar 23, 2017 08:51 CET

Forbrukerrådet uttrykker i sin rapport «Eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring» et ønske om å redusere konfliktnivået i det norske boligmarkedet. Selv om Protector er uenig i at konfliktnivået er så høyt som det hevdes, så er vi helt enig i at konfliktnivået kan reduseres. En reduksjon i konfliktnivået vil være i alles interesse.

Bshtdltly0y0gtvi3188

Kun 1,8% av boligsalgene ender i konflikt

Blogginnlegg   •   mar 21, 2017 21:26 CET

Tirsdag 14. mars kom Forbrukerrådet med rapporten «Eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring». En av konklusjonene er at konfliktnivået er høyt og økende, og at flere saker går til Finansklagenemnda for eierskifte (FinKN). Dette er etter vår mening en skjevfremstilling av fakta, og Protector er uenig i påstanden om at konfliktnivået er økende.

Ahbfhxoitps3qdpqp4ak

Reklamasjoner i boligmarkedet redusert med 44%

Blogginnlegg   •   mar 20, 2017 16:47 CET

Det var ikke mange aktører innen boligomsetning som unngikk søkelyset i Forbrukerrådets rapport (Eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring) som ble sluppet 14. mars. Både takstmenn, forsikringsselskap og eiendomsmeglere høstet ulik grad av kritikk. En av hovedkonklusjonene i rapporten er at vi har et høyt antall reklamasjoner og økende konfliktnivå i boligmarkedet. Dette er vi uenig i.

Lfpnpiiblclfwiw7rill

Westminster, Chelsea og Kensington på kundelisten

Nyheter   •   mar 14, 2017 16:32 CET

Protector Forsikring ASA er tildelt avtale med Tri-Borough bestående av ting- og ansvarsforsikring for ytterligere tre bydeler i London.

Afixm0u4ai9yh3uhqijv

21% vekst og investeringsresultat på 7%

Pressemeldinger   •   feb 10, 2017 14:06 CET

Resultat før skatt endte på MNOK 541,1 for året, opp fra MNOK 536,1 i 2015. Resultatet for siste kvartal 2016 var MNOK 70,5. Veksten i brutto forfalt premie ble 21,0% i 2016.

Bilde & Video 8 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Pressekontakt
  • Markedsansvarlig
  • gvsvzbstizinexike.rodpcllacqecwhnd@protemfrzctorfozewmniwvrslmpmqvkgikringhy.nbstgaco

Om Protector Forsikring

Troverdig. Imøtekommende. Modig. Engasjert.

Protector Forsikring ble etablert i 2004, og tilbyr produkter til bedriftsmarkedet og offentlig sektor i Skandinavia samt eierskifteforsikring i Norge. I 2015 etablerte vi kontorer også i UK og Finland.

Protector har i de siste år vokst ca 20% i året og har gjennom sitt kostnadslederskap levert Nordens beste marginer. Vi passerte nylig 3 mrd i omsetning.

Disse resultater er basert på en sterk prestasjonskultur hvor både individet og teamet står i fokus i vår kulturbygging.

Adresse

  • Protector Forsikring
  • Støperigata 2
  • 0250 Oslo
  • Norway