Gå videre til innhold

Siste nytt

Sosiale medier

Revidert nasjonalbudsjett som kom i dag inneholder ikke de støttetiltak og verktøy vi mener er nødvendig for å unng… https://t.co/w5Jcknq5ZD

I dag har kommunalminister Nikolai Astrup gitt oss det store ansvaret det er å videreføre arven etter Bygg21! Dette… https://t.co/kALi3WxZ6V

Delta på Digital DelingsArena til 12-kaffen på fredag: Rådgivende ingeniører og Corona-status - 24. april @ 12:00 -… https://t.co/XV9wTq874c

Pressekontakt

Trond Cornelius Brekke

Trond Cornelius Brekke

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 40241000

RIF synliggjør rådgivernes verdiskapning for oppdragsgiverne og samfunnet

RIF er en uavhengig bransjeforening for de rådgivende ingeniørfirmaene. Medlemsmassen består av 150 medlemsfirmaer, spredt over 500 lokalkontorer over hele landet med nesten 13.000 rådgivere og omsetter for mer enn 15 milliarder i året. Våre medlemmer utgjør mer enn 80 prosent av den norske rådgiverbransjen. RIFs oppgave er å sørge for at samfunnet, politikerne og oppdragsgiverne bedre forstår hva våre medlemmenes innsats betyr for fellesskapet. RIF-administrasjonen er lokalisert i Oslo, mens det rundt om i landet er 10 lokalforeninger.

Rådgivende Ingeniørers Forening - RIF
Essendrops gate 3
0368 Oslo
Norge