Skip to main content

Tags

ansatte

elektrifisering

samfunnsansvar

marin forsøpling

Ny rapport om Ragn-Sells sitt bærekraftarbeid

Ny rapport om Ragn-Sells sitt bærekraftarbeid

Nyheter   •   mai 15, 2018 09:51 CEST

Ragn-Sells AS har publisert bærekraftrapporten for 2017. Rapporten belyser viktige områder knyttet til miljø, arbeidsmiljø og samfunnsansvar.

Ragn-Sells setter seg nye mål for likestilling

Ragn-Sells setter seg nye mål for likestilling

Nyheter   •   mar 08, 2018 10:58 CET

Norge har fremdeles et kjønnsdelt arbeidsmarked og kvinner tjener i snitt mindre enn menn. Samtidig viser forskning at økt mangfold gir økt avkastning. Dette har Ragn-Sells tatt innover seg og iverksetter systematisk arbeid for å sikre at enda flere kvinner finner veien til Ragn-Sells og får en karriere der. Vi jobber mot en kvinneandel på 30% innen 2025, sier HR-direktør Susanne Schumann.

Ragn-Sells fortsetter tilbud om gratis mottak av avfall fra strandrydding

Ragn-Sells fortsetter tilbud om gratis mottak av avfall fra strandrydding

Nyheter   •   feb 09, 2018 15:37 CET

Denne uken ble den årlige Hold Norge Rent-konferansen avholdt. Konferansen setter søkelyset på marin forsøpling, en av vår tids største miljøutfordringer. Ragn-Sells AS har samarbeidet med Hold Norge Rent siden det gikk fra å være et prosjekt til en organisasjon i 2012. I 2017 åpnet Ragn-Sells for gratis mottak av avfall samlet inn av frivillige. Gratis mottak vil fortsette i 2018.

Ragn-Sells flytter inn på nytt hovedkontor på Lørenskog
Farlig avfall skal deklareres på avfallsprodusent

Farlig avfall skal deklareres på avfallsprodusent

Nyheter   •   sep 28, 2017 20:03 CEST

Miljødirektoratet skjerper inn praksisen med at avfallsmottak kan deklarere farlig avfall på seg for å slippe av avvise avfallsprodusenten. Dette innebærer at Ragn-Sells ikke lenger vil godta levering før avfallsprodusenter har registrert virksomheten i Avfallsdeklarering.no og opprettet sluttbrukere, ev. gitt fullmakt til Ragn-Sells.

Ragn-Sells Haugesund kåret til månedens bedrift

Ragn-Sells Haugesund kåret til månedens bedrift

Nyheter   •   sep 28, 2017 08:43 CEST

Ragn-Sells AS overtar renovasjon i Halden etter konkursen i RenoNorden

Ragn-Sells AS overtar renovasjon i Halden etter konkursen i RenoNorden

Nyheter   •   sep 20, 2017 11:43 CEST

Halden kommune inngikk i sommer en beredskapsavtale med Ragn-Sells AS i tilfelle konkurs i RenoNorden. Avtalen effektueres onsdag. Fokus akkurat nå er på sikre at avfallet samles inn som normalt, slik at avfallet ikke hoper seg opp ute hos abonnentene. I tillegg skal renovatørene ivaretas på en god måte. Ragn-Sells overtok også renovasjonen i 8 kommuner i Vestfold etter konkursen i Veireno.

Bærekraftrapporten 2016 er klar!

Bærekraftrapporten 2016 er klar!

Nyheter   •   jun 23, 2017 14:51 CEST

Ragn-Sells sin Bærekraftrapport 2016 er klar. Bærekraftrapporten belyser vårt arbeid med samfunnsansvar, miljø, arbeidsmiljø og kvalitet.

Gullmedalje for entreprenørskap til Erik Sellberg

Gullmedalje for entreprenørskap til Erik Sellberg

Nyheter   •   mai 23, 2017 10:20 CEST

25. april delte det Kungliga Patriotiska Sällskapet i Sverige ut syv næringslivsmedaljer til entreprenører i Sverige. En av gullmedaljene ble tildelt til Erik Sellberg for "gagnerik gärning inom svenskt näringsliv". Erik Sellberg fikk medaljen overrakt av Kronprinsesse Viktoria. Medaljen deles årlig ut til syv entreprenører som har bidratt vesentlig til utvikling innen svensk næringsliv.

Rekordoppslutning om strandrydding!

Rekordoppslutning om strandrydding!

Nyheter   •   mai 10, 2017 21:21 CEST

6. mai ble den årlige strandryddedagen arrangert for 7. gang. Over 25 000 frivillige har vært ute og ryddet strender og aktiviteten har vært spesielt stor på Vestlandet. Bare på Haugalandet er det samlet inn 45 000 kg marint avfall gjennom en storstilt ryddeaksjon som har vart i flere uker. Rundt Bergen har det også vært høy aktivitet og gode resulater etter årets ryddeaksjoner.

Ragn-Sells innskjerper rutinene etter terroren i Stockholm

Ragn-Sells innskjerper rutinene etter terroren i Stockholm

Nyheter   •   apr 10, 2017 14:16 CEST

Etter terrorangrepet i Stockholm, hvor en kapret lastebil nok en gang ble bruk i selve terrorhandlingen, innskjerper Ragn-Sells rutinene. Ragn-Sells utfører daglig en rekke oppdrag med mindre lastebiler i bl.a. Oslo og skjerper nå rutinene knyttet til låsing og fjerning av nøkler når sjåførene ikke er i førerhuset på bilene.

Vrak bilen med god samvittighet - 95% blir nemlig gjenvunnet

Vrak bilen med god samvittighet - 95% blir nemlig gjenvunnet

Nyheter   •   mar 13, 2017 11:09 CET

Landets bilmottak venter storinnrykk denne uken av folk som vil vrake bilen før årsavgiften forfaller 20. mars. Da unngår man nemlig både å betale årsagiften og man får vrakpant for bilen. Årlig vrakes over 145 000 tusen biler. Bilene er 10 år eller eldre og vrakes fordi de har feil som er dyre å utbedre. I tillegg til å spare penger, sparer man miljøet, for hele 95% av bilen blir gjenvunnet.

Arbeidsmiljø og sikkerhet i fokus

Arbeidsmiljø og sikkerhet i fokus

Nyheter   •   mar 06, 2017 11:08 CET

Ragn-Sells har vært sertifsert etter 18001-standarden helt siden 2008. Det betyr at vi har høstet mange ulike erfaringer i HMS-arbeidet vårt. En av disse er at det ikke er likegyldig hvordan vi stykker opp og deler inn oppgavene vi skal gjennom iht. både Internkontrollforskriften og sertifiseringen. Nå er vi inne i HMS-perioden. Den viktigste aktiviteten i denne perioden er risikovurderinger.

Ragn-Sells overtar for Veireno i Vestfold

Ragn-Sells overtar for Veireno i Vestfold

Nyheter   •   feb 23, 2017 10:56 CET

Vesar (Vestfold Avfall og Ressurs) har inngått en avtale med Ragn-Sells AS om å ta over avfallsinnsamlingen etter Veireno-konkursen. Veireno har i lengre tid slitt med å gjøre jobben, spesielt i Oslo, og slo seg selv konkurs på tirsdag. Onsdag ettermiddag ble det klart at Ragn-Sells overtar avtalen i Vestfold.

Restaurering av myr - et viktig miljøtiltak

Restaurering av myr - et viktig miljøtiltak

Nyheter   •   feb 03, 2017 19:22 CET

2. februar var det verdens våtmarksdag, I følge Miljødirektoratet har Norge de siste 100 årene mistet om lag en tredjedel av myrarealet på grunn av grøfting, oppdyrking, skogplanting, torvtekt og utbygging. Flere våtmarkstyper er blitt sjeldne og har havnet på lista over truet natur. Ragn-Sells Miljøsanering er ett av få selskaper som har utført denne typen restaureringsoppdrag.

Bærekraftsmålene inntar gjevinningsbransjen

Bærekraftsmålene inntar gjevinningsbransjen

Nyheter   •   jan 26, 2017 16:00 CET

Ved utarbeidelse av målprogrammet for 2017 har vi tatt i med oss FN bærekraftsmål i arbeidet. Fokuset i sertifiseringen vår på samfunnsanvar harmonerer med de tre dimensjonene i bærekraftig utviklig; klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Slik bindes de tradisjonelle interne målsettingene for kvalitet, miljø og HMS sammen med felles nasjonale og internasjonale målsettinger til en ny helhet.

Elektrifiseringen fortsetter!

Elektrifiseringen fortsetter!

Nyheter   •   jan 11, 2017 13:08 CET

Vi i Ragn-Sells jobber aktivt med å elektrifisere driften vår. Utskifting av maskiner er et viktig ledd i dette arbeidet. I 2016 tok vi i bruk en helelektrisk gravemaskin fra Zennebogen på anlegget vårt på Skårer. Nå feirer vi starten på 2017 med en ny elektriske truck på anlegget vårt på Gardermoen.

Har du fått med deg at Ragn-Sells også tilbyr tjenester innen miljøsanering og forurenset grunn?

Har du fått med deg at Ragn-Sells også tilbyr tjenester innen miljøsanering og forurenset grunn?

Nyheter   •   nov 03, 2016 11:52 CET

Ragn-Sells Miljøsanering har spesialkompetanse innen miljørådgivning, driftsoppfølging, opprydding, riving og sanering av tomter, bygg, anlegg og konstruksjoner. Vi sitter med kompetanse, erfaring, ressurser og tillatelser til å håndtere alle slike oppdrag – fra store til små. Vår styrke ligger i lang erfaring, høy kompetanse, fokus på miljø og solid gjennomføringskvalitet i alle ledd.

Strandrydderekord i 2016 også!

Strandrydderekord i 2016 også!

Nyheter   •   okt 20, 2016 12:08 CEST

Hold Norge Rent har oppsummert resultatene av årets strandrydding. Rapporten viser at frivillige ryddere har gjennomført 1 364 ryddeaksjoner, ryddet 869 kilometer og samlet inn 377 tonn marint avfall. Antallet ryddeaksjoner har økt med hele 60 % sammenliknet med 2015. Mengde innsamlet avfall har økt med 50 %, og antall meter ryddet har økt med 43 %.

Det blir mer plast enn fisk

Det blir mer plast enn fisk

Nyheter   •   mai 03, 2016 12:02 CEST

Midt i matfatet vårt pågår det en skremmende utvikling. Det dumpes svimlende åtte millioner tonn plast i havet hvert år, ifølge World Economic Forums rapport «Den nye plastikkøkonomien».