Gå videre til innhold

Siste nytt

Anders Roos, Patient Journey Partner i Roche Norge.

Beslutningsforum godkjenner ny behandling for ikke-småcellet lungekreft

Beslutningsforum sa i dag ja til Atezolizumab (Tecentriq) som monoterapi til adjuvant behandling etter fullstendig reseksjon og platinabasert kjemoterapi av voksne pasienter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med høy risiko for tilbakefall der tumor har PD-L1- ekspresjon i ≥ 50 % av tumorcellene (TC) og som ikke har EGFR-mutasjon eller ALK-positiv NSCLC.
– Vi er veldig glade for at norske p

Kontakter

Kathrine Steinvik

Kathrine Steinvik

Pressekontakt Communications Manager +4795933392

Roche - en global pioner innen legemidler og diagnostikk

Styrken ved å ha legemidler og diagnostikk under samme tak har gjort Roche til ett av de fremste selskapene innen persontilpasset medisin.

Roche er verdens største bioteknologiselskap med medisiner innen onkologi, immunologi, infeksjonssykdommer, oftalmologi og nevrologi. Roche er også verdensledende innen in vitro-diagnostikk, vevsbasert kreftdiagnostikk og diabetesbehandling.

Roche Norge
Brynsengfaret 6b
0667 Oslo
Norge