Skip to main content

Tags

digitalisering

Studie: Bedre klima og smartere økonomi ved hjelp av landstrøm

Siemens har i samarbeid med Bellona, Elektroforeningen og Nelfo gjennomført en mulighetsstudie for landstrøm i norske havner. Funnene blir presentert i forbindelse med Arendalsuka.

Studie: Er norske bedrifter klare for den digitale fremtiden?
En ny studie - Elbusser kan spare Oslo for inntil en milliard kroner

En ny studie fra Siemens og Volvo viser at overgangen til elektriske busser ikke bare gir bedre luft i Oslo, men er også svært lønnsom. Sammenlignet med ulike biodrivstoff kan hovedstaden spare inntil en milliard kroner over ti år.

7 av 10 ferger er lønnsomme med elektrisk drift - en mulighetsstudie

Mulighetsstudien gjennomført av Siemens Norge anslår at med dagens teknologi er det lønnsomt å skifte ut totalt 127 av Norges 180 ferger til enten batteri eller hybrid drift. Det tilsvarer over 70 prosent av dagens norske fergeflåte og gir en besparelse av klimautslipp tilsvarende 9 present av det totale utslippet i fra norsk innenriks sjøfart.

Fakta om Klimaprisen

Dokumenter   •   12-11-2014 15:00 CET

Næringslivets klimapris deles ut på Zerokonferansen i regi av Zero, NHO og NTNU. Les mer om juryen og bakgrunnen for prisen her.

Smart Helse-rapport

Smart Helse-rapport

Dokumenter   •   04-07-2014 10:00 CEST

Denne rapporten belyser behov og muligheter for smartere bruk av ressurser i helsesektoren. Vi ser en tydelig trend til økende pengebruk innen helsesektoren, og økningen ser ikke ut til å avta. Samtidig har vi en befolkning som stadig blir eldre, økende problemer med livsstilslidelser og pasienter med komplekse og sammensatte behov.

Siemens Årsrapport 2013 engelsk

Siemens Årsrapport 2013 engelsk

Dokumenter   •   25-06-2014 10:48 CEST

More wind power and increased electrification can take Norway from the oil age into a more sustainable future. Electrification based on clean energy makes it possible to maintain standards of living while we build a sustainable society. Better utilisation of renewable energy resources and increased electrification represent fantastic opportunities for smarter energy use.

Siemens Årsrapport 2013 norsk

Siemens Årsrapport 2013 norsk

Dokumenter   •   25-06-2014 10:45 CEST

Mer vindkraft og økt elektrifisering kan ta Norge fra oljealderen og inn i en mer bærekraftig fremtid. Elektrifisering basert på ren kraft gjør det mulig å opprettholde levestandarden samtidig som vi bygger et bærekraftig samfunn. Bedre utnyttelse av fornybare energiressurser og økt elektrifisering utgjør fantastiske muligheter for smartere bruk av energi.

Siemens Årsrapport 2012

Siemens Årsrapport 2012

Dokumenter   •   07-01-2013 08:16 CET

Alle fremtidens utfordringer løses nok ikke med teknologi, men antakelig løser vi få uten. Menneskets evne til å stille gode spørsmål til dagens løsninger, kan være med på å gi oss svaret på morgendagens utfordringer. I Siemens tror vi gode spørsmål er avgjørende for å skape en bærekraftig fremtid.

Oslo SmartCity

Oslo SmartCity

Dokumenter   •   16-10-2012 14:18 CEST

Oslo står overfor en rekke utfordringer i årene fremover. Med en sterk befolkningsvekst vil byen oppleve et økende behov for energi og stadig flere miljømessige utfordringer. Midt i den rivende utviklingen finnes det heldigvis gode miljøløsninger. Oslo ble i 2009 kåret til Europas tredje mest miljøvennlige by av European Green City Index. www.facebook.com/OsloSmartCity

Bergen SmartCity

Bergen SmartCity

Dokumenter   •   02-05-2011 14:09 CEST

Bergen har som langsiktig mål å bli en klimanøytral by. Sammen med 12 andre byer deltar kommunen i samarbeidet ”Framtidens byer - byer med lavest mulig klimagassutslipp og godt bymiljø”, som er igangsatt av Regjeringen. Framtidens byer har fire innsatsområder: areal- og transport, stasjonær energi, forbruksmønster og avfall og tilpasning til klimaendringer. www.facebook.com/BergenSmartCity

Trondheim SmartCity

Trondheim SmartCity

Dokumenter   •   14-10-2009 13:51 CEST

Trondheim kan spare 22 prosent av energiforbruket ved smartere bruk av energi, viser en rapport utarbeidet av Trondheim kommune, Bellona og Siemens. Rapporten er en del av Trondheim SmartCity prosjektet hvor hele formannskapet i kommunen står bak ambisjonen om å bli verdens smarteste by når det gjelder energibruk. www.facebook.com/TrondheimSmartCity

Barrierestudien

Barrierestudien

Dokumenter   •   11-06-2008 13:46 CEST

Den norske bygningsmassen står for omtrent 40 prosent av Norges totale energiforbruk. Undersøkelser fra internasjonale storbyer viser at bygningsmassen har størst potensiale for å redusere energiforbruk og klimagassutslipp. Med tanke på Norges ambisjoner som en fremtredende miljønasjon, fremstår bygningsmassens energiforbruk som lite effektivt og miljørettet.

Energieffektiviseringsrapporten

Energieffektiviseringsrapporten

Dokumenter   •   15-05-2007 13:45 CEST

Ved hjelp av effektiviseringstiltak kan Norge frigjøre hele 20 prosent av Norges strømforbruk, viser en Energieffektiviseringsrapport fra Bellona og Siemens. Dette tilsvarer absolutt alt strømforbruk i én million husstander.