Gå videre til innhold
Skolon og KF inngår samarbeid

Pressemelding -

Skolon og KF inngår samarbeid

Samarbeidet skal hjelpe til å tilpasse oppgaver til elevens mestringsnivå og bidra til økt delingskultur mellom skolene. KF etablerer nå en portefølje av digitale læremidler, med fokus på lesing, skriving og regning som grunnleggende ferdigheter. Verktøyene som nå er utviklet, er ikke lærebokstyrt. Det gjør de mer fleksible og mer brukervennlige for både lærer og elev.
Skolon skal gjøre det enklere for lærere og elever og nå disse verktøyene med en enklere tilgang.

- KF har bred erfaring og kompetanse på digitale verktøy som vi tilbyr til det offentlige Norge. Denne kompetansen tar vi nå med videre i utviklingen av digitale læremidler. Verktøyene vi nå er i ferd med å utvikle vil bidra til en enda større kompetansedeling blant lærere. sier Thor Jørgen Kristiansen, administrerende direktør i KF, i en kommentar.

Per i dag tilbyr KF eMatte.no.

eMatte.no er en delingsplattform hvor lærere kan finne og dele egne regneoppgaver seg imellom. Den enkle tilgangen som finnes gjennom Skolon, vil gjøre at KF når ut til enda flere lærere. eMatte.no vil bidra til en bedre delingskultur mellom lærere på tvers av skoler og kommunegrenser.

Marius Udnesseter, Business Manager i Skolon, har dette å si om samarbeidet:

- Vi er glade for å kunne tilgjengeliggjøring KF til våre brukere. Skolon og KF har mange av de samme tankene om digitalisering i skolen. KF sine verktøy har fokus på fleksibilitet og brukervennlighet, noe som også er i fokus hos oss i Skolon.

- Vår visjon er å være en ledende leverandør av kunnskaps- og informasjonsprodukter til kommune-Norge. Våre produkter skal bidra til høy kvalitet og effektivisering av tjenesteyting i kommunal sektor. Vi vil jobbe videre med læremiddelsatsingen, og i forbindelse med fagfornyelsen vil vi tilby digitale verktøy i grunnleggende ferdigheter. Vi ser frem mot at disse verktøyene blir enkelt tilgjenglig gjennom Skolon, avslutter Thor Jørgen Kristiansen.

KF er på listen over Norges 25 mest innovative virksomheter i 2017 og 2018.
For yttligere informasjon eller kommentarer, ta kontakt med:

Thor Jørgen Kristiansen
Adm. Direktør i KF
976 50 660
thor.jorgen.kristiansen@kf.no

Related links

Emner

Tags


Skolon - Digital læring for alle

Skolon er en samlingsplass for alle de digitale skoleverktøyene, skapt både for lærere og elever. Gjennom Skolon er det enkelt å komme igang og ta i bruk sine digitale skoleverktøy. Sikkerheten vil øke og administrasjonen vil minske, noe som betyr mer tid til læring. De digitale skoleverktøyene kommer fra både store og små leverandører som har et hovedmål: de ønsker å skape digitale skoleverktøy som er bra for skolens verden. Skolon i Sverige ble lansert på SETT-messen i 2015 og er i dag tilgjengelig på over 4000 skoler. Skolon ble lansert i Norge på NKUL i 2018.

KF

KF, tidligere Kommuneforlaget, ble etablert i 1976, og er et datterselskap til KS. KF er en ledende leverandør av kunnskaps- og informasjonsprodukter til kommuner og det offentlige Norge. Alle kommuner og fylkeskommuner har et kundeforhold til KF i dag.

Pressekontakt

Marius Udnesseter

Marius Udnesseter

Business Manager +47 916 43 952
Oliver Lundgren

Oliver Lundgren

Pressekontakt CEO & Founder

Relaterte nyheter

Skolon - Digital læring for alle

En smart samlingsplass for digitale skoleverktøy!

Skolon samler alle dine digitale læremidler - her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.

Skolon
Biskop Gunnerus' gate 14
0185 Oslo
Norge
Besøk våre andre nyhetsrom