Gå videre til innhold
EN FERSK RAPPORT fra Arbeidstilsynet oppfordrer bygg- og anleggsbransjen til å bedre sikkerheten i næringen.
EN FERSK RAPPORT fra Arbeidstilsynet oppfordrer bygg- og anleggsbransjen til å bedre sikkerheten i næringen.

Nyhet -

Flere arbeidsskadedødsfall i januar: - HMS-ansvaret må starte på toppen

- En ulykke er én for mye og spesielt når det får alvorlige konsekvenser med død som det mest tragiske, sier Vegard Aune, daglig leder i HMS-selskapet Skydda Norge.

Inngangen til 2021 har vært dramatisk med flere tragiske arbeidsulykker knyttet til industri og  bygg- og anleggsnæringen. 

* I midten av januar omkom en mann i 30-årene i en arbeidsulykke i Bodø. Mannen skal ha blitt klemt under et større kjøretøy. 

* 12.januar døde en mann i slutten av 40-årene i en arbeidsulykke etter det som trolig har vært en fallulykke fra en stige i Sandnes. 

* Uken etter ble en mann i 20-årene bekreftet omkommet etter en arbeidsulykke på en mudringsbåt i Gamvik.

Skydda-sjef Vegard Aune mener et langsiktig arbeid med fokus på HMS i styrerommet er helt avgjørende for å forebygge arbeidsulykker. Og han er klar på at man ikke skal vente med å ta grep.

- Tydeligere mål og nulltoleranse for ulykker er grunnleggende. Om bedriftene er usikre på hvordan drive en “trygg bedrift” så søk kontakt med noen som jobber seriøst med HMS som kan bidra med risikovurderinger og riktig opplæring, oppfordrer HMS-eksperten.

- Endelig!

Nettopp det å fokusere mer på ledelse av systematisk HMS-arbeid er en av nøkkelfaktorene som trekkes frem i en rapport publisert av Arbeidstilsynet i 2020. 

Rapporten har kartlagt ulykker og dødsulykker i bygg- og anleggsnæringen. I tillegg er det gjort en analyse av 146 ulykker hvor Arbeidstilsynet har vært på fysiske tilsyn etter alvorlig skade eller dødsfall i 2019, for å finne ut hvorfor ulykkene skjer og hvordan de kan forebygges.

Farlige handlinger, mangler ved operativ ledelse og manglende risikostyring trekkes frem som de hyppigste årsakene til arbeidsulykker i bransjen.

“Bygg og anleggsproduksjon er en type produksjon som innebærer mye farlig arbeid i omgivelser som endrer seg kontinuerlig. I slike situasjoner og omgivelser er det nødvendig å hele tiden ha kompetente arbeidstakere, god ledelse og god risikostyring. Dette krever toppledere og prosjektledere som blant annet sørger for å kontinuerlig prioritere sikkerhet og risikostyring, at tidsplaner og produksjon ikke går på bekostning av sikkerheten, og ikke minst sikre at arbeidstakere og deres nærmeste ledere har høy kompetanse”, står det i oppsummeringen i rapporten som er publisert av Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Skydda-sjefen mener det er svært positivt at det nå settes mer fokus på ledelse av systematisk HMS-arbeid.

- “Endelig”, tenker jeg! Nå løfter man opp problemstillingen opp i ledelsesnivå i bedrifter, man setter fokus på de som styrer virksomheten og som er ansvarlige for de ansatte, sier Aune om rapporten og understreker at ulykker kan og skal forebygges. 

- Mange vet ikke hva de gjør og tenker at siden det gikk bra i går, så går det sikkert bra i dag også. Derfor må man tørre å legge problemstillingen på bordet og si at man trenger endring og hjelp. Virksomheten må ta tak og begynne et sted, samt vise endringsvilje, påpeker den daglige lederen i Skydda Norge.


TRYGG PÅ JOBB: Sørg for gode rutiner på kontroll og godkjenning av verneutstyr.

HMS på agendaen

Med riktig HMS- og holdningsarbeid kan man forhindre arbeidsulykker og en trygg arbeidsplass skaper også god lønnsomhet i virksomheten.

Likevel tror Skydda-sjefen at mange i bransjen dessverre ikke tar HMS på alvor fordi det knyttes opp til økte kostnader og oppleves som tidkrevende.

- Det aller viktigste er derfor å få alle, fra "gutta på gulvet" til direktøren på kontoret og lederen i styrerommet, til å forstå at absolutt alle tjener på god arbeidssikkerhet. Hver bedrift må sette en tydelig sikkerhetskultur der HMS alltid skal stå øverst på agendaen. Dette starter i styrerommene og ledelsen setter standard, sier HMS-eksperten.

- Vi vet at de som er gode på HMS, også leverer best resultatmessig. Har du en bedrift som har sunne og gode holdninger får du en attraktiv arbeidsplass med lavere sykefravær og dyktige ansatte. Dette fører i sin tur til at selskapet opparbeider et godt omdømme og gjør firmaet attraktivt å jobbe hos, forklarer Aune. 

Statistikk

Målet med rapporten fra Arbeidstilsynet, som utgis årlig, er å identifisere problemområder og måle endring over tid, og er et av myndighetenes bidrag til et samarbeid for sikkerhet i bygg- og anleggsnæringen.

- Ett arbeidsskadedødsfall er ett for mye. Det jobbes godt på bransjenivå for å få ned ulykkestallene i bygg og anlegg, men likevel skjer det mange alvorlige ulykker i næringen. Det er viktig at alle aktører i arbeidslivet arbeider systematisk med ulykkesforebygging, slik at flere liv blir spart, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Det er Arbeidstilsynet som registrerer antall arbeidsskadedødsfall i det landbaserte arbeidslivet i Norge. Etter historisk få arbeidsskadedødfall i 2018, var det i 2019 en økning i arbeidsrelaterte dødsfall innen bygge- og anleggsnæringen. Tallene for 2020 forventes å bli publisert i løpet av de neste ukene.

SJEF I SKYDDA NORGE: Vegard Aune. 

Skydda Norge er en av Nordens ledende HMS-aktører og kan bistå som rådgiver og veileder med opplæring og bruk av utstyr. Med nulltoleranse for arbeidsulykker skal Skydda Norge alltid tilby den beste løsningen for å skape en sikker og trygg arbeidsplass.

Emner

Kategorier

Kontakter

Vegard Aune

Vegard Aune

Pressekontakt Daglig leder +47 98217726

Skydda Norge er landets ledende leverandør av HMS-løsninger og personlig verneutstyr.

Skydda Norge er en ledende leverandør av HMS-løsninger og personlig verneutstyr. Takket være unik kunnskap og riktige produkter, skaper vi trygghet på arbeidsplassen. Å være trygg er både lurt og lønnsomt. For oss er èn arbeidsulykke èn for mye.

Skydda Norge
Brynsengveien 2
0667 OSLO
Norge